02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Mimoň, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
Zahájení (zvony kostela, úvodní slovo)
Zahájení Noci kostelů 2021
18:30 - 19:00
Zvony kostela sv. Petra a Pavla (historie a současnost)
Rešerše historických poznatků k tématu, současnost, plánované osazení nových zvonů na kostelní věži v letošním roce
19:00 - 19:15
Hudební čtvrthodinka
Hudební zastavení, poslech vokálně-instrumentálních skladeb
19:15 - 20:00
Komentovaná prohlídka kostela a varhan
Komentovaná prohlídka kostela, komentovaná prohlídka varhan s možností návštěvy varhanního kůru
20:00 - 20:15
Hudební čtvrthodinka
Přednes vokálně-instrumentálních skladeb
20:30 - 21:00
Památná místa Jeruzaléma a jeho odkaz v Mimoni a Českých zemích (prezentace)
Audiovizuální prezentace o Jeruzalému a míst spjatých s křesťanstvím a jejich stopy v našem městě a regionech
21:00 - 21:30
100 let řádu verbistů - Cesta do Bolívie
Krátkometrážní film nás přesune do jižní Ameriky a přiblíží život i misii verbistů v Bolívii.
21:30 - 22:00
Zakončení modlitbou a adorací
modlitba, ztišení, zpěv, hudba, rozjímání

Informace o kostele

WWW: https://mimon.farnost.cz/

GPS: 50°39'18.161"N, 14°43'27.064"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Šimon Marušiak

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube