10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Mimoň, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:05
Zahájení (zvony kostela a znělka Noci kostelů)
Zahájení Noci kostelů 2021
18:30 - 19:00
Mimoňská hudební historie
Představení nově zjištěných poznatků v oblasti historie hudebního provozu mimoňského kostela v kontextu hudebního dění ve městě Mimoň
19:00 - 19:15
Varhanní čtvrthodinka
Hudební zastavení, poslech vokálních skladeb s doprovodem varhan
19:15 - 20:00
Komentovaná prohlídka kostela a varhan
Komentovaná prohlídka kostela, komentovaná prohlídka varhan s možností návštěvy varhanního kůru
20:00 - 20:15
Varhanní čtvrthodinka
20:15 - 21:00
Komentovaná prohlídka kostela a varhan
Komentovaná prohlídka kostela, komentovaná prohlídka varhan s možností návštěvy varhanního kůru
21:00 - 21:30
Zakončení modlitbou a adorací
modlitba, ztišení, zpěv, hudba, rozjímání

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube