02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Nový Bor, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 2. června 2023

16:30 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Mše svatá
18:00 - 20:00
Možnost návštěvy věže kostela
19:00 - 19:30
Prohlídka kostela s komentářem
20:00 - 20:30
Modlitba a požehnání
Adorace a požehnání s Nejsvětější svátostí.

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 24.03.2023)

Ne
10:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
17:00 celý rok, každý týden
St
17:00 celý rok, každý týden
Čt
17:00 celý rok, každý týden
17:00 celý rok, každý týden

Kostel Nanebevzetí Panny Marie  byl vystavěn v letech 1786 - 1788  stavitelem J.V. Koschem. Je to pozdně barokní stavba se 60 m vysokou věží. V kostele se nachází starobylý zvon z roku 1607 a slouží dodnes. V kostele jsou varhany z pražského kostela sv. Karla Boromejského, zrušeného Josefem II.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube