02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Praha 4 - Záběhlice, kostel sv. Anežky České a sv. patronů českých

Program Noci kostelů 2. června 2023

16:30 - 0:15 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:30
Žehnání zvířátek
Sv. František podle legendy kázal zvěři, zvířata nazýval bratry a sestrami. Naši františkáni budou žehnat domácím mazlíčkům, které ke kostelu přivedete.
18:00 - 19:00
Mše svatá
19:00 - 20:00
Koncert: soprán, harfa, sbor, orchestr
V rámci tohoto koncertu zazpívá sopranistka Miroslava Časarová, na harfu zahraje Barbora Váchalová a vystoupí umělci z Chocerad a Říčan pod taktovkami Vlastimila Kvída a Petra Anděla.
20:30 - 21:00
Koncert rodiny Pěruškovy
Na koncertu vystoupí členové rodiny Pěruškových, tentokrát ve složení Jan Pěruška st. (viola), Matouš Pěruška (housle) a Jan Pěruška ml. (housle).
21:30 - 22:00
Filip Koběrský - varhanní koncert
V rámci tohoto koncertu se rozezní nové varhany kostela sv. Anežky České. Zahraje další z našich varhaníků, osmnáctiletý Filip Koběrský.
22:30 - 23:15
Vokální skupina 10men
Spořilovský celovečerní program tradičně zakončí mužská vokální skupina 10men pod vedením M. Rajnocha. Tentokrát připravila pro posluchače spoustu novinek, a to jak ze světa rané i současné klasické hudby, tak i z lidově-populárního prostředí.
23:30 - 23:50
Varhanní koncert Antonína Kachlíka
Dalším mladým varhanním interpretem je Antonín Kachlík, osmnáctiletý student gymnázia, který se hudebně vzdělává od raných školních let.
23:55 - 24:10
Závěrečná modlitba

Celovečerní program:

Rozhovor s knězem, modlitba
Po celou noc bude možnost rozhovoru nebo společné modlitby s bratry františkány, možnost zanechat prosbu,za kterou se budou lidé modlit v závěru večera.
Ve Spořilově kostel
Výstava o historii kostela: fotografie a doprovodné texty. Výstava je instalována ve věži kostela.
Za Anežkou do Anežky
Výstava velkoformátových prací žáků ZUŠ Vadima Petrova pod vedením Matěje Zámečníka.
Výstava Kaligrafie P. Řehoře
dlouholetého spořilovského faráře, františkána P. Řehoře Vojtěcha Marečka (1924–2012), který se malování kaligrafií věnoval velkou část svého života.
Obrazy
Autorkou prací je spořilovská farnice Olga Siladijová
Výstup na věž
v čase mezi koncerty

Informace o kostele

WWW: http://farnost-sporilov.cz/

Adresa kostela: Roztylské nám. 2500

GPS: 50°2'38.536"N, 14°28'44.719"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Klára Konvalinová

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Roztyly (dál cca 10 min. pěšky)

bus 138 - zastávka Roztylské náměstí (přímo před kostelem)

bus 118, 170 a 905 - zastávka Severozápadní

bus 135, 136, 170, 213 - zastávka Lešanská (dál cca 5 min pěšky)

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 25.10.2023)

Ne
8:30 celý rok, každý týden, v adventu rorátní
10:30 ve školním roce, každý týden, dětská
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 ve školním roce, každý týden, v adventu rorátní
Čt
18:00 celý rok, každý týden, v adventu rorátní
18:00 celý rok, každý týden, v adventu rorátní

Historie kostela

Antonín Podlaha, světící biskup pražský, kdysi utrousil, že by se na pražských předměstích mělo vystavět tolik kostelů, kolik bylo hvězd v koruně Bohorodičky, stojící na staro městském mariánském sloupu, strženém 3. listopadu 1918. Toho se chytil terciář a ministr pošt a  telegrafů František Nosek, který k tomuto účelu, spolu s velmistrem řádu křížovníků s červenou hvězdou Josefem Vlasákem, založil spolek "Dílo blahoslavené Anežky Přemyslovny". Spolek se soustředil na sběr finanč

ních prostředků, pomocí kterých by bylo možno záměr realizovat. K výsledkům snahy "Díla" tak dnes  mimo jiných patří také kostel sv. Anežky Přemyslovny na Spořilově.

Z předložených návrhů byl vybrán funkcionalistický projekt třílodního chrámu, jehož autorem byla projekční kancelář Stanislav Režný. Návrh kostela je dílo ruského architekta emigranta Nikolaje Paškovského, který v Režného kanceláři tehdy pracoval.

Dne 28.10.1934 posvětil arcibiskup Kašpar základní kámen s datem 1934, který je dnes zazděn na levé stěně chrámové. Kostel byl vysvěcen 27. října 1935.

K úprav

ám kostela došlo v šedesátých letech minulého století po změně liturgie podle II. vatikánského koncilu. K těmto úpravám přizval tehdejší farář P. Cyril Kadlec architekta Mariana Farku, jehož návrh nejlépe odpovídal novým požadavkům. Starý oltář byl odstraněn, socha sv. Anežky z oltáře přenesena na konzolu na stěně meziokenního pilíře, dále byla odstraněna kazatelna a nově vydlážděn prostor kněžiště. Zvláštní pozornosti si pak zaslouží řešení kříže v ose kostela.

 

Popis kostela a mobiliář

 

Kostel je neorientovaný, střední loď je vysoká 9 m, boční lodě 5,60 m. Kostel je dlouhý 29,0 m a široký 18,2 m. Věž včetně kříže je vysoká přesně 28,0 m nad úrovní přízemí. Z ochozů věže (12,3 m nad úrovní přízemí) je výhled na celý Spořilov. Hodiny pocházejí od pražské firmy Heinz. V suterénu kostela je malý divadelní sál pro 100 osob v hledišti, katolická knihovna a klubovna skautů. Západní loď ze severní strany ukončuje křestní kaple s obrazem Madony, sv. Františka a apoštola Jana Evangelisty. Kostel ukončuje třiapůlmetrový kříž, ukotvený čtveřicí železobetonových trámů.

Varhany věnovali františkáni. Dřevěná socha sv. Anežky (1936) a mramorové kropenky (andělíček na kropence jsou od sochařky Karly Vobišové-Žákové. Dřevěné reliéfy na bočních oltářích pocházejí od Josefa Vítka (?). Kříž z lipového dřeva nad kropenkou, jesličky a soška Vzkříšení jsou dílem lidového řezbáře Jiříkovského z Kladna (jinak majitele kolotoče). Obraz v pozadí betléma maloval ostravský malíř Ferdiš Duša. Křížová cesta je od jáhna Karla Stádníka.

                                         Zdroj: http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/kostel.htm

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube