10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Slavičín, kostel sv. Vojtěcha a sv. Cecílie

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:50
Mše svatá
18:50 - 19:00
Zahájení Noci kostelů
19:00 - 19:30
Pro děti: „Barvy v liturgii aneb módní přehlídka liturgických oděvů“
P. Marian Dej s hudebním doprovodem dětské schóly Cecilčata
19:30 - 19:45
Vyhodnocení kreseb dětí na téma „Náš slavičínský kostel“
19:45 - 20:30
Přednáška na téma „Archeologické nálezy v místě našeho kostela“
– Mgr. Tomáš Chmela a Ing. Miroslav Kadlec
20:30 - 21:30
Varhanní koncert
– Dominik Šuráň
21:30 - 22:15
Prohlídka kostela a výstav
fotografií – Josef Floreš, knih o kostelích, obrázků dětí, varhan, věže kostela a zvonů
22:15 - 23:00
Noční čtení z Bible
– každý z účastníků se může zapojit do čtení
23:00 - 23:45
Noční chvály
chválová schóla Slavičín
23:45 - 24:00
Společná modlitba za město Slavičín a okolní vesnice.
Společná modlitba za město Slavičín a okolní vesnice.

Celovečerní program:

Zapal si svou svíci
na znamení proseb, díků či nového rozhodnutí
K tobě se, Bože, utíkám
– po celý večer je možnost vhazovat lístky s prosbou do krabice u bočního oltáře. Na všechny úmysly bude v tichosti pamatováno při závěrečné modlitbě.
Vyber si svůj citát
- každý si může vybrat pro sebe biblický citát.
Ruční přepis Bible

Informace o kostele

WWW: http://www.faslavicin.cz

GPS: 49°5'33.494"N, 17°52'31.084"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Adámková

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.05.2022)

Ne
7:15 celý rok, každý týden, 1. mše svatá
9:15 celý rok, každý týden, 2. mše svatá
11:00 celý rok, každý týden, 3. mše svatá
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden, večerní mše svatá
Út
7:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden, večerní mše svatá
Čt
7:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden, večerní mše svatá
So
7:00 celý rok, každý týden, ranní mše svatá

Farnost, jež je součástí olomoucké arcidiecéze, se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, v jihovýchodní části okresu Zlín.   K farnosti kromě samotného Slavičína patří také tyto přilehlé obce: Lipová, Nevšová, Rudimov, Divnice, Hrádek, Rokytnice, Petrůvka, Bohuslavice nad Vláří. Historie kostela sv. Vojtěcha: Nejstarší stavbou ve městě je farní kostel Sv. Vojtěcha, pocházející ze 13. století. Kostel byl patrně velmi malý, proto nechal r. 1668 divnický pan Zdeněk ze Zástřízl přistavět dvě boční kaple. R. 1708 shořela dřevěná věž a r. 1775 vyhořel celý kostel i s nově postavenou zděnou věži. Nákladem farníků byl obnoven a r. 1897 zcela přestavěn v barokním slohu. V r. 1975 byl v kostele upraven nový liturgický prostor kdy musel být odstraněn hlavní oltář pro napadení zhoubnou dřevomorkou. Hřbitov u farního kostela Sv. Vojtěcha má, podobně jako kostel, dlouhou historii sahající do dávné minulosti. Archeologický průzkum dokládá pohřbívání v blízkosti kostela již ve druhé polovině 13. století. Pozůstatky zesnulých byly nalezeny rovněž přímo uvnitř kostela. Nejstarší zápis je z roku 1692 ve spojitosti se smrtí pána Zdeňka ze Zástřizl, jednoho z nej­větších dobrodinců kostela. Kolem roku 1775 byl dán zákaz pohřbívání do krypt, s výjimkou biskupů a šlechty. Zásadní úpravy hřbitova byly zahá­jeny roce 1934. Původně neuspořádané hroby s uličkami doznaly úprav do dnešní podoby staré části hřbitova. U kostela je nově vytvořená kopie sochy svatého Jana Nepomuckého z roku 1997 od akademického so­chaře Miroslava Machaly ze Vsetína podle originálu chráněné památky, současně umístěné v kostele svatého Vojtěcha.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube