02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Praha 3 - Žižkov, sbor CB

Program Noci kostelů 2. června 2023

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.cb.cz/praha3

Adresa kostela: Koněvova 151/24

GPS: 50°5'14.834"N, 14°27'21.428"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ludmila Dohnálková

Návaznost na dopravu:

bus 207 - zastávka Tachovské náměstí (dále pěšky cca 5 min.)

bus 175 - zastávka Rokycanova (dále pěšky cca 2 min.)

Církev bratrská je jednou z prvních křesťanských evangelických svobodných církví, které se na našem území objevují po vydání tzv. Protestantského patentu císařem Františkem Josefem I. Církev bratrská navazuje na duchovní dědictví reformace a Jednoty bratrské.

Sbor církve bratrské na Žižkově založil v roce 1902 spolu s dvaceti dalšími členy dosavadního pražského sboru kazatel František Urbánek, jedna z nejvýznamnějších osobností dějin Církve bratrské. Měl velice úzký vztah s prezidentem T. G. Masarykem. Často býval zván na Pražský hrad, do Lán i Topolčianek, kde spolu s prezidentem diskutovali o filozofii, historii a křesťanství.

Za působení kazatele F. Urbánka vzrostl žižkovský sbor z několika desítek na několik stovek členů a dodnes patří mezi nejpočetnější sbory Církve bratrské. K nejvýznamnějším událostem novodobého žižkovského sboru patří pozvání jeho kazatele Mgr. Jana Asszonyi do služby prvního evangelického kaplana v řadách Armády ČR na území bývalé Jugoslávie (v roce 1997 - 1998).

Sbor pořádá pravidelné bohoslužby a studia Bible. Kromě bohoslužeb má své místo v životě sboru práce s dětmi, dorostem, mládeží a diakonická práce (péče o seniory, denní stacionář pro děti s kombinovaným postiženým).

Žižkovský sbor není jen uzavřenou společností pro sebe samu. Má za to, že může naší společnosti svým slovem i příkladem křesťanského života přinést svědectví o duchovním rozměru života.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube