10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Hošťálková, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:05
ZAHÁJENÍ
Pozdravení faráře ČCE Petra Maláče a starosty obce Petra Laštovicy
17:05 - 17:20
PĚVECKÝ SBOR NOTIČKA
17:20 - 17:40
Kamila Polonyová & Daniel Jakubík
Známí a oblíbení hudebníci z Hošťálkové
17:40 - 18:00
Matka Tereza
zamyšlení k tématu křesťan a pomoc Petr Maláč, farář ČCE
18:00 - 19:00
Koncert Pavla Helana
Známý a oblíbený písničkář, zpěvák, kytarista
19:00 - 20:00
PŘESTÁVKA na občerstvení
20:00 - 20:55
VEČERNÍ CHVÁLY, SVĚDECTVÍ O VÍŘE
- Vystoupení chválící skupiny - OSOBNÍ SVĚDECTVÍ -- ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
20:55 - 21:00
ZTIŠENÍ, MODLITBA, POŽEHNÁNÍ
Petr Maláč, farář ČCE

Celovečerní program:

KVÍZ
Interaktivní biblický kvíz s odměnou pro účastníka v cíli.
DĚTSKÝ KLUB
Sportovní a zábavné hry pro děti - Na zahradě
KREATIVNÍ KROUŽEK NEJEN PRO DĚTI
Možnost něco pěkného vytvořit
VÝSTAVA K TÉMATU Křesťan a pomoc: "Matka Tereza" a "Albert Schweitzer - teolog, lékař, misionář"
Ve sborovém domě
OBČERSTVENÍ
Dobroty - stan u sborového domu

Informace o kostele

WWW: http://hostalkova.evangnet.cz/

GPS: 49°21'19.120"N, 17°52'14.056"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Čevela

Návaznost na dopravu:

Dojedete k nám jednoduše: 

Autobusem - zastávka - Hošťálková, tělocvična

Vlakem do Jablůnky n. Bečvou (stanice mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím) dál autobusem z rozcestí Ratiboř nebo pěšky (po svých) asi 6 km

Současný evangelický kostel v Hošťálkové je vlastně již druhým kostelem. První kostel byl postaven těsně po vydání tolerančního patentu v r. 1781 a byl dřevěný.

 

V r. 1826 byl položen základní kámen pro stavbu zděného kostela. Byl stavěn s velkou obětavostí členů sboru.  Dne  16. října r. 1831 byl posvěcen a předán k užívání. „Tak již díka Bohu! Stojí ten chrám pohodlný, stálý a krásný, nechať jest on důkazem i těm nejdalším potomkům jak štědří a pilní jejich předkové byli,“ napsal tehdejší hošťálkovský farář Tomáš Kalenda při jeho otevření.

 

Původní kostel byl postaven bez věže, protože ty na evangelických kostelech nesměly být. Varhany v kostele byly staré a byly věnovány tehdejší vrchností. Později, v r. 1852, byly pořízeny varhany nové. Po r. 1850, kdy již bylo povoleno, že i evangelické kostely mohou mít věž a zvony, byl v r. 1856 položen její základní kámen, věž byla postavena a byly pořízeny zvony. V r. 1857 bylo obojí předáno do užívání.

 

V r. 1871 proběhla nutná velká oprava kostela. V době 1. světové války přišel kostel o své zvony. Ty byly pro válečné účely demontovány a rozbity. Bezprostředně po válce byl pořízen ocelový zvon a později ještě jeden odlitý ze zvonoviny. V r. 1939 byla provedena oprava vnějšku kostela.   Za 2. světové války  kostel přišel opět  o klasický zvon, zůstal jen zvon ocelový. V r. 1959 byl pořízen nový zvon a v r. 1964 byly zakoupeny nové varhany.

 

Generální oprava kostela byla provedena v letech 1973 až 1975. Při této opravě byla provedena nová fasáda,  vyměněna okna a dveře. Největší změny zaznamenal interiér kostela. Podle návrhu Ing. Bartáka byla provedena změna přední části kostela s kazatelnou, stolem Páně a křtitelnicí. Místo klasických lavic byl interiér vybaven židlemi spojenými do řad, bylo vyměněno osvětlení, položena mramorová dlažba a  nově vymalováno. Celá oprava byla provedena převážně vlastními silami a z vlastních prostředků.

 

Kostel je po generace udržován  a slouží ke zvěstování Božího slova až dodnes.  Věříme, že bude sloužit i dalším generacím a to  Pánu  Bohu ke slávě a  lidem,  kteří tam budou přicházet, k užitku.  Soli Deo Gloria.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube