10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Šilheřovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 19:00
Mše svatá
19:00 - 19:15
Šilheřovické zvony
19:15 - 19:30
Přivítání
19:30 - 20:30
Hudební variace
19:30 - 21:30
Návštěva márnice
19:30 - 22:30
Ochutnávka mešního vína
19:30 - 22:30
Výstava kostelního náčiní
20:00 - 22:00
Výstup ke zvonům
20:30 - 20:45
Historie farnosti
20:30 - 21:30
Na kafe s farářem
20:45 - 21:30
Šilheřovická schola
21:30 - 22:30
Videoprojekce o farnosti
22:30 - 23:00
Modlitba

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-silherovice.cz

Adresa kostela: Kostelní 137

GPS: 49°55'39.067"N, 18°16'17.531"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jakub Dominik Štefík

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 08.06.2022)

Ne
8:30 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 letní čas, každý týden
St
18:00 letní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden
So
7:30 celý rok, každý týden

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven r. 1713 jezuitskou kolejí v Opavě s oltářem zasvěceným hlavním ochráncům jezuitského řádu sv. Ignáci z Loyoly, sv. Aloisovi a sv. Františku na místě původního dřevěného kostelíka. Spolu s kostelem byla postavena i věž a r. 1764 byly pořízeny 3 zvony ze zvonařské dílny mistra Františka Stankeho z Opavy. V r. 2021 se nejstarší, za války rekvírovaný zvon Panna Maria a sv. Josef vrátil z německého Kolína nad Rýnem, kde byl po II. světové válce umístěn. Ve věží je zavěšen také nový zvon ke cti sv. Barbory a umíráček z r. 1925. Ve vnější zdi kostela je zabudován restaurovný kamenný náhrobník z konce 16. stol. a ve vnitřní zdi též opravená kamenná náhrobní deska Johanna Georga Jachnicka z 18. stol.  V blízkosti kostela se nachází opravená másrnice se sociálním zařízením a také pamětní kámen s tabulí česko-německého přátelství prohloubeného při návratu zvonu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube