02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Kamenický Šenov - Prácheň, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 2. června 2023

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.kamenicky-senov.cz

GPS: 50°46'9.036"N, 14°29'21.801"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Klára Machová

Návaznost na dopravu:

Autobusem od Ústí nad Labem, Děčína, České Kamenice směr Nový Bor, zastávka: Prácheň prodejna

Autobusem od Prahy, Liberce přestup Nový Bor, směr Česká Kamenice, zastávka: Prácheň prodejna

Vlakem není přímé spojení, nejbližší vlakové zastávky: Česká Lípa, Nový Bor, Česká Kamenice, dále autobusem

Byl postaven v letech 1780/81 a posvěcen 30. září 1781. Po počátečních neshodách s farářem v Kamenickém Šenově byla obcí Prácheň získána v r. 1799 místnost a v r. 1806 upravena pro faru. Prvním farářem byl P. Bernhard Flickschuh, který byl též prvním farářem ubytovaným v oné místnosti. Fara byla však postavena teprve v r. 1824.

V roce 1812 byl věnován ze zrušeného kláštera sv. Michala v Praze na Starém Městě tomuto kostelu jeden zvon, který byl společně s dřívějším zvonem zavěšen v jedné chrámové vížce směrem jihovýchodním v tomto božím stánku.

Chrám dostal zvonici teprve v r. 1854, později byly v ní umístěny tři zvony. Po odevzdání 2 novějších zvonů v r. 1917 pro válečné účely byly opatřeny opět 2 nové zvony, které však v r. 1942 znovu padly za oběť válce, takže nyní koná službu pouze jeden starý zvon z r. 1747/:?:/

Věžní hodiny pocházející z r. 1855 však již mnoho let vůbec neslouží.

V r. 1890 byl rozšířen a novou zdí obehnán hřbitov, který obklopuje chrám.

Tři oltářní obrazy: mučednická smrt sv. Vavřince na hlavním oltáři, sv. Jan z Nepomuku a Úvod Panny Marie /: postranní oltáře:/, jakož i oslavný obraz, který se nachází na stropě uvnitř fary jsou díla proslulého malíře Andrease Bernharda z Quermontu, jenž se narodil r. 1750 v Antverpách a tamtéž i zemřel.

Křížová cesta byla opatřena r. 1891.

Velmi cenné jednomanuálové varhany z dílny Maurachera z Tyrol dal děkan František Vater postavit v  době před první světovou válkou.

V r. 1914 bylo v kostele zavedeno elektrické osvětlení.

Poslední vnitřní obnova v r. 1924 byla skvěle a hodnotně provedena firmou Langer a Friedrich v Rodovicích a celý interiér chrámu poskytuje nyní hezký, příjemný vzhled.

Bohužel za drsného zimního počasí – téměř 600 m nadmořské výšky – kdy je chrám vystaven všem bouřím, je v něm citelná zima, takže během toho období je návštěva chrámu obzvláště nízká.

V pamětní knize podle výroku jedné staré občanky je zapsáno, že na onom místě, kde nyní stojí chrám, bývalo veliké hliniště, což je velmi pravděpodobné.

V letech 1968/69 byl kostel zvenčí částečně opraven.

Od r. 1949 patří Prácheň pod administraci v Kamenickém Šenově.

Patronátní úřad kníž. Kinského v České Kamenici pečoval výborně po stránce údržby chrámu až do r. 1940.

fotografie zdroj: wikipedia, mapy.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube