02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Hněvotín, kostel sv. Leonarda

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 20:00
Prohlídka nově zrekonstruované střechy kostela a historických krovů.
Přijďte obdivovat úžasnou práci původních řemeslníků i jejich zručných následovníků, kteří nedávno zrekonstruovali střechu našeho chrámu.

Informace o kostele

GPS: 49°34'18.258"N, 17°10'49.113"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Vojtěch Kološ

Návaznost na dopravu:

Hněvotín je dopravně dostupný z Olomouce autobusovými linkami Olomouc - Lutín - Slatinice nebo Olomouc - Lutín - Čechy pod Kosířem.

Nejbližší železniční stanice je Třebčín (asi 4 km od Hněvotína).

Příjezd autem z Olomouce po rychlostní silnici č. 46 směr Prostějov - Brno, po vyjetí z Olomouce je třeba odbočit na exitu směr Hněvotín - Lutín.

Příjezd autem od Prostějova po rychlostní silnici č. 46 směr Olomouc, před příjezdem do Olomouce odbočit na exitu směr Hněvotín.

Kostel sv. Leonarda je farním kostelem Římskokatolické farnosti Hněvotín. Nachází se v jádru obce a je obehnán ohradní zdí bývalého hřbitova se dvěma vstupními branami a vestavěnou pietou. Kostel je koncipován jako jednolodní barokní stavba s barokní věží a sanktusníkem, postavená v letech 1774-1776. Věž stojí nad předsíní kostela, která je pozůstatkem původního gotického kostela. Loď je zaklenuta pruskou valenou klenbou, která je zdobena třemi nástropními obrazy. Okna jsou zasklena barevnými vitrážemi s geometrickými vzory. Presbytář je okrouhlý, oddělený od lodi mramorovou mřížkou. Kůr spočívá na dvou pilířích, jeho podhled je rovněž zaklenut valenou klenbou a od lodi je oddělen bohatě zdobenou barokní balustrádou s vestavěným pozitivem původních varhan. Na kůru jsou dvoumanuálové varhany firmy Neusser z r. 1905 se 16 rejstříky. Kromě barokního hlavního oltáře se svatostánkem jsou v lodi kostela další čtyři boční oltáře, nad nimiž jsou cenné barokní obrazy z 18. století. V přední části lodi se nachází barokní křtitelnice a kazatelna. Sakristie kostela byla přistavěna dodatečně v r. 1898. Od r. 1995 probíhá generální oprava kostela včetně jeho mobiliáře, která je již téměř dokončena.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube