10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Klobouky u Brna, poutní kaple sv. Barbory

Program Noci kostelů 10. června 2022

Informace o kostele

Poutní kaple sv. Barbory stojí na návrší v blízkosti farního kostela při západním okraji obce Klobouky u Brna. Ke kapli, jejíž původ sahá do roku 1669, vede cihlové schodiště s více než šedesáti schody. Bohoslužebná funkce kaple byla v průběhu historie několikrát přerušena a od roku 1852 slouží opět ke svému účelu. Jednolodní stavba s odsazenou apsidou a dvěma bočními kaplemi stojí na půdorysu řeckého kříže. Dominantou interiéru je hlavní oltář s obrazem sv. Barbory. Kaple je vyzdobena bohatými freskami s výjevy ze života sv. Barbory. Postranní kaple jsou zasvěceny sv. Alžbětě Uherské a sv. Cyrilovi a Metodějovi. Poutní tradice má kořeny v barokní době, slavných poutí se ke své patronce tradičně účastnili horníci ve stejnokrojích a v současnosti se v kapli scházejí poutníci každoročně o svátku Nejsvětější Trojice.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube