10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Andělská Hora, kostel sv. Anny (Annaberg)

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:00
Otevření kostela
18:00 - 18:00
Vyvezení ke kostelu
Možnost nechat se vyvézt ke kostelu sv. Anny - odjezd od kostela v Andělské Hoře (tj. dole).
19:00 - 19:00
Vyvezení ke kostelu
Možnost nechat se vyvézt ke kostelu sv. Anny - odjezd od kostela v Andělské Hoře (tj. dole).
20:00 - 20:00
Uzavření kostela
V případě zájmu návštěvníků bude kostel otevřen déle.

Celovečerní program:

Prohlídka kostela
Prohlídka prostor kostela, seznámení s historií poutního místa.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-malamoravka.cz

Adresa kostela: Anenský vrch

GPS: 50°4'18.230"N, 17°22'42.068"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Karel Rechtenberg

Anenský vrch (Annaberg) nad Andělskou Horou byl odedávna oblíbeným místem nedělního setkávání zejména mládeže z farnosti i z širšího okolí. V roce 1694 se školní mládež rozhodla postavit na tomto místě poutní kapli zasvěcenou sv. Anně. S pracemi bylo započato v červenci 1694 a dřevěná poutní kaple byla slavnostně vysvěcena v roce 1696 farářem Augustinem Becherem. Pro stavbu se také konala velká sbírka a podílelo se na ni mnoho prostých lidí. Počet účastníků mší svatých, zvláště pak při oslavách patronky této kaple, se rok od roku zvyšoval a kaple již nestačila pojmout všechny tyto poutníky.

Náboženské cítění k této svaté Pramáti Kristově rok od roku stoupalo a od roku 1742 tato kaple nestačila pojmout zdaleka ten počet účastníků mší svatých a bylo tomu tak zvláště při oslavách patronky této kaple – svaté Anny. Počet dítek u zpovědí přesahoval 2000. Sama kaple byla uzounká a pojal, tísnících se 100 osob. Ctitelé svaté Anny nemohli mít tak dost potěchy pro zbožné rozjímání, stáli-li před kaplí, mnohdy v nepohodě a často ve větru.“ (Opis z roku 1864 z listiny nalezené za oltářem sv. Anny)

Bylo tedy rozhodnuto o vystavění velkého a důstojného chrámu z kamene. Stavba byla započata v roce 1767 a dokončena v roce 1770, kdy byl chrám 26. července o svátku svaté a Anny slavnostně vysvěcen. Od té doby se stalo toto poutní místo památným místem Slezska. Přicházely sem o svátku sv. Anny tisíce poutníků z blízkého okolí i ze vzdálených míst. Josefínské reformy na čas zastavily poutě, nesměly se zde konat bohoslužby a vnitřní zařízení kostela bylo odvezeno. Bylo dokonce nařízeno kostel strhnout a rozbořit. K vykonání rozkazu však nedošlo. Po smrti Josefa II. byla v kostele sloužena první mše svatá na svátek sv. Marka v roce 1795. Kostel byl postupně obnovován a došlo i k úpravě okolí. Rozmach poutí i tohoto filiálního kostela trval nepřetržitě až do padesátých let dvacátého století, kdy následkem vnějších okolností začala tato poutní tradice upadat. V roce 1970 byly poutě ke sv. Anně zakázány úplně. Tradice poutí byla obnovena až v roce 2002. Kostel byl zničen jak povětrnostními a jinými přírodními podmínkami, tak vandaly. Statické narušení klenby a zdiva je dílem okolních šachet, kde se dříve dolovalo zlato a jiné rudy.

Ke kostelu vede alej, ve které byla v roce 2005 postavena křížová cesta. Kostel sv. Anny na Anenském vrchu je v majetku města Andělská Hora. Péčí městského úřadu byl kostel v roce 2014 opraven. Poutě zde bývají okolo svátku sv. Anny (26. července).

Více informací najdete na stránkách města: http://andelskahora.info/historie_annaberg.html

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube