10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dubňany, kostel sv. Josefa

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:55 - 18:00
Zahájení slavnostním vyzváněním zvonů
Slavnostní zvonění zvonů
18:00 - 18:40
Mše svatá
na poděkování za Boží ochranu našeho města a celého kraje v době pandemie a jako prosba o další ochranu a Boží pomoc pro nás všechny, kdo v Dubňanech žijeme.
18:40 - 18:45
Úvodní slovo otce Pavla
Přivítání návštěvníků P. Pavlem Zahradníčkem, seznámení s programem...
18:45 - 20:45
Hudba zní chrámem Sv. Josefa
Nocí kostelů bude znít také hudba. Svými vstupy obohatí noc také náš chrámový sbor Josefínky.
18:45 - 21:55
Prohlídka kostela
Možnost soukromé prohlídky kostela. Možnost vhození vlastního modlitebního úmyslu, za který se budeme modlit při společném ukončení ve 22:00
18:45 - 21:55
FARA A FARNÍ ZAHRADA - otevřená pro malé i velké k občerstvení, posezení i hraní.
Možnost posezení, občerstvení, využít WC... Děti si mohou pod dohledem rodičů zaskákat na trampolíně, využít houpačky a jiné atrakce.
18:45 - 21:55
Půjč si knihu
Na faře se také můžete zastavit v naší farní knihovně a zapůjčit si knihu, jen na chvilku odpočinku na farní zahradě nebo si ji půjčit k přečtení domů.
18:45 - 22:00
Napiš si svůj modlitební úmysl - v kostele
Máte starosti, něco Vás tíží... cokoliv chcete svěřit Bohu, napište na lísteček a vhoďte do připravené krabičky v kostele. Za tyto úmysly se budeme modlit na závěr Noci kostelů, a budou přineseny s obětními dary při nedělní mši svaté v 10:30.
18:50 - 20:30
Prohlídka věže kostela
Prohlídka věže kostela s doprovodem. Vstup pouze na vlastní nebezpečí!
18:50 - 21:55
Co skrývá zákristie
Výstava liturgických předmětů, degustace mešních vín a jiné zajímavosti...
20:45 - 21:50
PROMÍTÁNÍ V KOSTELE - Jordánsko území tří Izraelských kmenů
Promítání z dobrodružné cesty dubňáků, po biblických a starokřesťanských památkách v Jordánsku
21:55 - 22:00
Večerka
Ukončení všech aktivit, setkání v kostele na závěrečnou modlitbu a požehnání.
22:00 - 22:10
Závěrečná modlitba za úmysly návštěvníků Noci kostelů, požehnání přítomným a městu.
Závěr Noci kostelů 2022 v Dubňanech.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostdubnany.cz

Adresa kostela: Komenského

GPS: 48°55'21.36"N, 17°6'32.4"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Fatěnová

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 09.06.2020)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
17:45 celý rok, každý týden
St
17:45 celý rok, každý týden
17:45 celý rok, každý týden

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube