02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Dubňany, kostel sv. Josefa

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 22:20 Otevřeno, možnost návštěvy
17:55 - 18:00
Slavnostní vyzváněním zvonů
Slavnostní zvonění zvonů
18:00 - 18:40
Mše svatá
Celebrantem mše svaté bude tentokrát P. Lubomír Řihák, rodák z Dubňan, který bude také od 17:15 k dispozici ve zpovědní místnosti ke svátosti smíření.
18:40 - 18:45
Přivítání návštěvníků
Přivítání návštěvníků a pár slov k programu
18:45 - 21:55
Půjč si knihu
Na faře se také můžete zastavit v naší farní knihovně a zapůjčit si knihu, jen na chvilku odpočinku na farní zahradě nebo si ji půjčit k přečtení domů.
18:45 - 21:55
Hudba zní chrámem Sv. Josefa
Nocí kostelů bude znít hudba. Jednak z reproduktorů z nosičů našich bývalých schol. Svými živými vstupy obohatí noc také farní Scholička v 19:00 a ve 20:00 náš chrámový sbor Josefínky.
18:45 - 21:55
FARA A FARNÍ ZAHRADA - otevřená pro malé i velké k občerstvení, posezení i hraní.
Možnost posezení, občerstvení, využít WC... Dejte si topinku, čaj, kávu... Děti si mohou pod dohledem rodičů zaskákat na trampolíně, využít houpačky a jiné atrakce.
18:45 - 21:55
Prohlídka kostela
Po celý večer bude možnost soukromé prohlídky kostela. Možnost vhození vlastního modlitebního úmyslu, za který se budeme modlit při společném ukončení ve 22:00
18:45 - 22:00
Napiš si svůj modlitební úmysl - v kostele
Máte starosti, něco Vás tíží... cokoliv chcete svěřit Bohu, napište na lísteček a vhoďte do připravené krabičky v kostele. Za tyto úmysly se budeme modlit na závěr Noci kostelů, a budou přineseny s obětními dary při nedělní mši svaté v 10:30.
18:50 - 20:30
Prohlídka věže kostela
Prohlídka věže kostela s doprovodem. Vstup pouze na vlastní nebezpečí!
18:50 - 21:55
Co skrývá zákristie
Výstava liturgických předmětů, degustace mešních vín a jiné zajímavosti...
19:00 - 19:30
Krátké pásmo naší farní scholičky v kostele
Několik písniček zazpívá farní scholička.
19:00 - 21:45
Promítání fotografií z farních akcí posledních let na faře.
Ve farním sále budou promítány fotografie toho, co jsme ve farním společenství prožili.
19:30 - 20:00
Na farní zahradě vyprávění o P. Václavu Drbolovi (P. Lubomír Řihák rodák z Dubňan)
Vyprávění na farní zahradě s našim rodákem P. Lubomírem Řihákem o jeho předchůdci na faře v Babicích u Lesonic kandidátu na blahořečení P. Václavu Drbolovi. Závěr povídání bude otevřený s možností dalších diskuzí nejen na toto téma.
20:00 - 20:45
V kostele se svým pásmem vystoupí naše Josefínky
Chrámový sbor Josefínky.
21:55 - 22:00
Večerka
Ukončení aktivit na všech stanovištích, setkání v kostele na závěrečnou modlitbu a požehnání.
22:00 - 22:10
Závěrečná modlitba za úmysly návštěvníků Noci kostelů s požehnáním přítomným i městu
Závěr Noci kostelů 2023 v Dubňanech. Požehnání přítomným i městu.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostdubnany.cz

Adresa kostela: Komenského

GPS: 48°55'21.36"N, 17°6'32.4"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Fatěnová

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 09.06.2020)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
17:45 celý rok, každý týden
St
17:45 celý rok, každý týden
17:45 celý rok, každý týden

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů Dubňany
Noc kostelů Dubňany
Dubňany, kostel sv. Josefa

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube