10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Hulín, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:45
Mše sv.
Slouží P. Jiří Kopřiva, hulínský farář.
18:55 - 19:00
Zvonění hulínských zvonů
19:00 - 21:55
Komentované prohlídky
Interiér kostela a kostelní půda. Prohlídky půdy budou probíhat po 15 minutách, z kapacitních důvodů po menších skupinách.
19:00 - 21:55
Prezentace snímků z opravy střechy kostela, drobné občerstvení
V budově kaplanky (vchod z farního dvora).
22:00 - 22:15
Závěrečná modlitba v kostele

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Město Hulín se nachází na křižovatce železničních tratí: Přerov - Břeclav Valašské Meziřičí - Kojetín Kostel sv. Václava je vzdálen asi 10 minut pěší chůze od vlakového nádraží, nebo 2 minuty od autobusové zastávky na náměstí

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 01.06.2022)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
18:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Kostel sv. Václava v Hulíně

Kostel sv.Václava byl vystavěn koncem první třetiny 13.století jako jednolodní orientovaná stavba se západní hranolovou věži a mimořádně hodnotným ústupkovým portálem, situovaným v severní zdi lodi. V letech 1583 - 84 byla částečně zvýšena západní věž a připojeno točité schodiště, v roce 1619 pak doplněna předsíň před románským portálem. Po požáru roku 1747 byla zbořena východní část kostela s původní apsidou. Na jejím místě vznikla nová část lodi i s presbytářem, na severu doplněným sakristii (projekt přestavby patrně zhotovil Josef Ignác Cyrani z Boleshausu). Současně došlo k zaklenutí interiéru kostela soustavou kupolových kleneb, spočívajících na vnitřních pilířích, členěných pilastry. V roce 1862 dostala věž nové zvonicové patro. Z původní románské stavby se kromě kvádrového obvodového zdiva lodi dochoval zejména vstup na severní straně s monumentálním románským ústupkovým portálem, zdobeným sloupky a hlavicemi s jemným dekorem a několik románských oken v podélných stěnách lodi. Zůstaly zachovány rovněž další románské detaily - kvádrové zdivo lodi, profilovaný sokl po obvodu lodi a obloučkový vlys členící podstřešní římsu. Kostel představuje objekt mimořádných architektonických a památkových hodnot, zejména kvůli své nejstarší pozdně románské stavební etapě z první třetiny 13.století /severní portál, obvodové zdivo lodi a zřejměji spodní část západní věže. Hodnotné jsou i mladší fáze kostela - západní renesanční věž a rozměrný vrcholně barokní presbytář. Kostel je obehnán ohradní zdí, vymezující bývalý hřbitov. Severně od kostela se dochovaly terénní relikty příkopu a valu, patřící fortifikaci bývalého hradu, nacházejícího se patrně severozápadně od kostela. Nedílnou součást areálu představuje i severovýchodně od kostela situovaný komplex fary. Hmotovou dominantu představuje vlastní dvoupodlažní farní budova na jihu, krytá valbovou střechou. Západně je situován objekt tzv. kaplanky - rovněž dvoupodlažní s polovalbovou střechou a s dekorativními štíty opatřená budova, na kterou navazuje ohradní zeď s branou. Třetím objektem stavebního celku je jednopodlažní, sedlovou střechou kryté hospodářské staveni (bývalé stáje), uzavírající nádvoří areálu od severovýchodu. Jednotlivé objekty komplexu jsou propojeny ohradní zdí, vstup do dvora vede pozdně barokní brankou s volutovým nádstavcem v jihozápadním obvodu. Ke chráněným památkovým hodnotám kostelního areálu patří především jeho dobře definovaný historický vývoj, architektonický výraz, plně dochovaná historická dispozice a materiálová skladba včetně interiérových kleneb a podstatné části vnější výzdoby, pocházející z různých stavebních fází.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube