10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Šitbořice, farní kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:05
otevření kostela a zahájení Noci kostelů
17:00 - 18:15
prohlídka věže a zvonů
individuální prohlídka věže se zvony (17.55 - 18.00 se rozezní všechny zvony)
17:00 - 21:30
občerstvení pod věží
možnost posedět a občerstvit se u malého posezení před kostelem
17:55 - 18:00
zvony
všechny zvony zahlaholí k pozvání na Noc kostelů
18:15 - 18:30
Korunka k Božímu milosrdenství
Společná modlitba přítomných účastníků i farníků s úmyslem vyprosit obrácení těm, na kterých nám záleží....
18:30 - 19:15
mše svatá
mše svatá s doprovodem schóly mladých
19:15 - 21:30
zapal svíčku za někoho konkrétního
19:30 - 19:55
exkurz do historie kostela
krátká, ale také zajímavá historie kostela a farnosti doplněná promítáním fotografií
20:00 - 20:55
varhanní hudba
tři patnáctiminutové bloky varhanní hudby v podání mladého varhaníka Filipa Guldana
21:00 - 21:05
modlitba za farnost
21:00 - 21:30
ať tvá modlitba stoupá jako vůně kadidlová
vložit zrnko kadidla na rozpálený uhlík ze kterého bude stoupat vonný dým je symbolem upřímné a opravdové modlitby která stoupá z našich čistých srdcí před Boží Tvář
21:05 - 21:30
varhanní chvály
chválové písně s varhanami
21:05 - 21:30
kostel při svíčkách
postupně budeme s přítomnými návštěvníky rozsvěcovat ztemnělé prostory kostela
21:30 - 21:35
modlitba požehnání a ukončení Noci kostelů

Celovečerní program:

napiš si svůj modlitební úmysl
Máš starosti nebo Tě něco tíží.... cokoliv chceš svěřit Bohu, můžeš to napsat na lístek (stolek na obětní dary) a ten vhodit do připravené nádoby před oltářem . Za všechny tyto úmysly se budeme společně modlit v neděli 12. 6. při bohoslužbě.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostsitborice.cz

Adresa kostela: ul. Osvobození

GPS: 49°0'45.72"N, 16°46'49.8"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Krupička Petr

Návaznost na dopravu:

Šitbořice jsou zaintegrovány do Integrovaného Dopravního Systému Jihomoravského Kraje (IDS JMK)

Možnosti dopravního spojení o vánočních svátcích do Šitbořic na prohlídku betléma: Z Brna buď autobusem č. 109 ze Zvonařky do Těšan a zde přestoupit na autobus č. 612 směr Boleradice nebo z hlavního nádraží vlakem S2 do Sokolnic a zde přestoupit na autobus č. 612 směr Boleradice. Druhá možnost je autobusem č. 505 ze Zvonařky do Židlochovic a zde přestoupit na autobus č. 522 směr Hustopeče nebo z hlavního nádraží vlakem S3 do Hrušovan a zde přestoupit na autobus č. 522 směr Hustopeče. Z Hustopeče autobusem č. 522 směr Hrušovany.

Autem z Brna je to k nám asi 25 km směr Hodonín po silnici II/380 a za obcí Těšany odbočit vpravo, z Hustopečí je to 12 km směr Kurdějov nebo ze silnice II/425 ve Velkých Němčicích odbočit vlevo na silnici II/381 směr Kyjov a v Nikolčicích u kostela odbočit vlevo a jste u nás.

Kostel sv. Mikuláše se nachází v horní části obce na ulici Osvobození (jde o náves s parkem), parkování aut v okolí kostela nebo před starou školou. Podrobná mapa Šitbořic je na farních stránkách v sekci Informace o naší farnosti.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 02.05.2022)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
6:00 v době adventní, každý týden, roráty
Út
6:00 v době adventní, každý týden, roráty
7:00 celý rok, každý týden, po celý rok mimo advent
St
6:00 v době adventní, každý týden, roráty
7:00 nepravidelně, každý týden, pouze o letních prázdninách
17:30 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti - po celý rok mimo advent a letní prázdniny
Čt
6:00 v době adventní, každý týden, roráty
7:00 celý rok, každý týden, po celý rok mimo advent
6:00 v době adventní, každý týden, roráty
18:30 celý rok, každý týden, mše svatá pro mládež s rytmickými zpěvy - po celý rok mimo advent
So
6:00 v době adventní, každý týden, roráty při svíčkách
7:00 celý rok, každý týden, po celý rok mimo advent

                   

          

 

Nynější kostel sv. Mikuláše stojí na místě starobylé svatyně, která patřila do začátku 20. století k nejstarším na Kloboucku. Již k roku 1255 se připomíná kostel s farou, kterou spravoval rajhradský klášter pod patronátem mateřského kláštera v Břevnově u Prahy. V roce 1317 přešel patronát na soukromé majitele osady. Roku 1333 odkázala Kateřina z Lomnice patronátní právo kostela nově založenému klášteru dominikánek na Starém Brně až do svého zrušení v roce 1782.

Starý kostel představoval jednolodní orientovanou stavbu s unikátní osmihrannou pozdněgotickou obrannou věží v průčelí. Tento kostel byl 6. srpna 1909 úředně uzavřen a v listopadu téhož roku zbořen. Na jaře roku 1910 byla zahájena stavba nového kostela v historizujícím slohu inspirovaném románskou architekturou. Stavební práce dobře pokračovaly, takže již 20. listopadu 1910 byl kostel benedikován. Kolaudace se uskutečnila 8. července 1911. Dokončený a vybavený kostel vysvětil 28. září 1913 brněnský biskup Pavel hrabě Huyn. Od té doby se tato událost každoročně připomíná pořádáním svatováclavských hodů.

Kostel je jednolodní stavba novorománského slohu 40 metrů dlouhá, 14 metrů široká a 20 metrů vysoká, obdélníkového půdorysu s půlkruhovým ukončení presbytáře (apsida) a čtyřbokou věží 35 metrů vysokou s 5 zvony. Uvnitř je kostel zaklenut valenou klenbou s výsečemi, apsida je zaklenuta konchou. Jednotné vybavení kostela pochází z doby jeho výstavby. Z původního kostela se zachovalo gotické sanktuárium, zvon z roku 1763 a sochy Panny Marie, Ježíše před Pilátem (Ecce Homo) a sv, Cyrila a Metoděje.

Kostelní betlém - nádherná tyrolská řezbářská práce s původní polychromií byl zakoupen pro náš kostel v tyrolském Grödenu v roce 1917. Přijďte se podívat, stojí to za to!

V sousedství kostela stojí secesní fara z roku 1913, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1759 a pomníky obětem obou světových válek.

Podrobnější historii kostela i farnosti najdete na farních internetových stránkách v sekci Historie.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube