02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Praha 11 - Chodov, kostel sv. Františka z Assisi

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše svatá
Mše svatá
19:00 - 20:00
Varhanní koncert
Varhanní koncert klasické i moderní duchovní hudby. Přijďte se ztišit a zaposlouchat.
20:30 - 21:30
Hudební chvály provázené modlitbou
Zazpívejte Bohu s námi (zpěvníčky na místě) nebo si přijďte jen tak poslechnout mládežnickou kapelu.

Celovečerní program:

Otevřený kostel
Prohlídky kostela, výstup na věž, možnost tiché modlitby nebo duchovního rozhovoru, hudební program a malé občerstvení.
"Jeden krok jeden rok" – venkovní hra
V letošním roce slavíme 5 jubileí. Součet let od těchto jubileí udává počet kroků mezi našimi dvěma kostely: Komunitním Centrem Matky Terezy (Háje) a kostelem sv. Františka z Assisi (Chodov). Vydejte se tedy na cestu dlouhou 1950 kroků.

Informace o kostele

WWW: http://www.kcmt.cz

Adresa kostela: Na Sádce

GPS: 50°1'54.689"N, 14°30'11.991"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vlasta Hamalová

Návaznost na dopravu:

Metro OPATOV odtud pěšky cca 7 minut. Lze popojet BUS 213,136,125,165  stanice Litochlebské náměstí.

 

Kostel na Chodově byl postaven na místě původní hospodářské budovy. Autorem projektu přestavby je Vojtěch Pospíšil, který o dva roky dříve provedl také stavbu kostela na Spořilově. Akce probíhala v ekonomicky obtížné době mezi hospodářskou krizí a světovou válkou, proto se maximálně setřilo. Stavbu se podařilo zrealizovat díky mnoha štědrým dárcům, především z řad farníků. Na původní kamenné zdivo byla napojena železobetonová konstrukce nesoucí strop. Devět párů oken tvořících výplně mezi jednotlivými pilíři nese votivní tabulky se jmény dárců.

Kostel vysvětil 4. září 1938 pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar. Patronem kostela je sv. František z Assisi.

V šesesátých letech hrozilo zbourání kostela v souvislosti s plány na výstavbu Jižního Města. Modlitbami věřících a odvahou mladého kněze byl kostel zachráněn a komunikace Türkova, která na něj původně směřovala, byla odkloněna.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube