10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Bystřice-Ouběnice, kostel sv. Markéty

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 19:30
Individuální prohlídka kostela a komentovaná prohlídka varhan
S fungováním varhan Vás seznámí pan Ctirad Sedláček.
19:30 - 20:30
Koncert vážné hudby
Vystoupí M. Čejková, J. Trachta, P. Klaus.

Informace o kostele

Kostel sv. Markéty (původně sv. Linharta) byl postaven někdy koncem 12. století. Znaky románského slohu jsou patrné především na věži a částečně v chrámové lodi. Ve 14. století byl kostel upraven a rozšířen o kněžiště. Barokní podobu získal kostel v roce 1759, kdy jej nechal opravit patron kostela hrabě Petr Václav Radecký z Radče. Z tehdejší doby pochází částečná úprava věže a přístavba sakristie. Další opravy a modernizace proběhly v 80. letech 19. století. Kostel nejprve získal bicí hodiny a později nový oltář. (Původní oltář ze 17. století byl umístěn do nedalekého kostela na Tožici.) V roce 1888 byl také rozšířen nevyhovující hřbitov. V roce 1996 nechali kostel opravit majitelé tvoršovického zámku a patroni kostela Cyril a Jiří Bartoňové z Dobenína. Kostel má dva zvony - Markétu a Václava. Ve vchodu do kostela je umístěn památník ouběnickým obětem I. světové války. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube