10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Veliš, kostel sv. Josefa, hřbitov

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:45
Přivítání návštěvníků a poskytnutí základních informací o kostele sv. Josefa (kostel)
Úvodní část bude obsahovat interaktivní prezentaci o historii kostela a zajímavostech z farních kronik. Součástí prezentace bude také informační okénko o plánovaných projektech a opravě. První část našeho programu bude zakončena prohlídkou.
19:00 - 19:30
Hudební pásmo flétnistky Bohumily Peroutkové a klavíristy Jana Babora (kostel)
Hudba neodmyslitelně patří k duchovnímu prožívání každého člověka. Naši návštěvníci se díky našim hudebníkům budou moci zaposlouchat do několika hezkých jak klasických, tak modernějších skladeb.
20:00 - 20:45
Písně velišského pěveckého sboru Sestry v akci (farní zahrada)
Sestry v akci pod vedením pana Tomáše Maďara si pro účastníky Noci kostelů připravili několik písní pro radost, pozvednutí nálady a zpříjemnění večerní atmosféry.
21:00 - 21:30
Ticho chrámu promlouvá ... (kostel)
S naším kostelem, osvětleným světlem svící, se můžete rozloučit tichým zastavením se, modlitbou za své nejbližší, za dar pokoje a míru pro celý svět, zvláště však pro tak trpící a zkoušenou Ukrajinu.

Informace o kostele

GPS: 49°39'58.399"N, 14°49'24.740"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Miroslav Auxt

Kostel sv. Josefa je kulturní dominantou obce Veliš, okr. Benešov, která se rozkládá na hranici Cháněné krajinné oblasti Blaník. Kostel je původně ranně gotický, pravděpodobně z konce 13. století. Tloušťka zdí jej datuje dokonce do pozdního románkého období. Při podrobném zkoumání krovu kostela je možné nalézt pozůstatky obvodové malby k poloviny 15. století, kdy kostel jestě nebyl zaklenut cihlovou klenbou. Jeho rozsáhlá přestavba se datuje do roku 1772. Jedna z posledních zásadnějších oprav byla v roce 1908 a 1971. Interiér chrámu je bohatě zdobený mladšími freskami přibližně z první poloviny 20. století. Ústředním je oltář sv. Josefa z roku 1888 od Tomáše B. Žížaly. Kostel sv. Josefa spolu se hřbitovem a areálem fary vytváří jeden komplex, který je dokrášlen výhledy do okolité přírody. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube