02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Tmaň, sbor Jiřího z Poděbrad

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
Koncert dětí z Kytarového kroužku STRUNATCI
Koncert kytarového kroužku paní Leony Kopačkové. Děti dětem a nejen jim.
19:00 - 20:00
Výstava Via Lucis
Via Lucis Dětské centrum Světlušky představuje svou cestu světla ke společným skleněným dílům vzniklým spoluprací se sklářským ateliérem Waga z projektu "Od kořenů ke koruně" Jan Amos Komenský- Příběhy lidskosti. Světlušky rozsvítí tuto noc pro Vás.
20:00 - 21:00
Operní pěvec Andrej Beneš a jeho žáci (i neoperně)
Po skončení koncertu možnost setkání, rozhovorů, prohlídky Sboru Jiřího z Poděbrad. Možnost strávit krásný večer i na farní zahradě. Možnost přinést k posezení vlastní občerstvení - netradičně ve 21:00 hostina lásky - Agapé. Bezbariérová zahrada.
21:00 - 21:30
Ztišení
22:00 - 22:10
Netradiční vystoupení tanečního kroužku TUMBAO - zlatých finalistek Mia festivalu
Netradiční nabídka - k 400. výročí Labyrintu světa a ráji srdce a Cestě světla, dílům Jana Amose Komenského, připravila taneční skupina Tumbao speciální krátké vystoupení, které můžete navštívit jen tuto noc na farní zahradě Sboru Jiřího z Poděbrad.
23:00 - 24:00
Via Lucis - Cesta Světla - skleněný objekt - výtvarná práce Světlušek a sklářského ateliéru WAGA

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Z Berouna - autobus

Sbor Jiřího z Poděbrad je kulturní památka z let 1925-1926 Církve československé husitské. Budova v duchu klasicistní moderny s prvky funkcionalismu je dílem architekta Františka Šebíka, inspirována novou koncepcí sakrálních staveb pro CČSH.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube