10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Železná, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

Informace o kostele

V jádru gotický kostel přestavěný v 70. letech 18. stol. do barokní podoby. Jednolodní stavba s krátkým trojbokým presbytářem, k jehož severní straně je připojena hranolová věž. Zařízení kostela pochází převážně z 19. stol.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube