10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Suchdol-Solopysky, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 10. června 2022

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkolin.cz

GPS: 49°56'15.191"N, 15°7'30.435"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Mrňák

Původně středověký kostel byl barokně přestavěn. Kostel je jednolodní, obdélníkové tvaru s pravoúhlým kněžištěm. Sakristie a oratoř leží při jižní straně kněžiště. Do kostela se vstupuje přs předsíň na jižní straně. Před západním průčelím leží hranolová věž. Okna kostela jsou půlkruhová. Na stěnách člení nevýrazné lizény. V jižní stěně věže je vsazena gotická deska z roku 1490 se znakem místní zemanské rodiny Mírků ze Solopysk (obrněné rameno s mečem sekající ostrvi). Vnitřek kostela je sklenut plackami na pilastry, nástropní fresky představují výjevy ze života sv. Bartoloměje. Vnitřní zařízení je novorenesanční z 2. pol. 19. století, z původního vybavení se dochovala pouze rokoková kazatelna.

Zdroj: Wikipedia

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube