10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Zdětín, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 19:00
Program pro děti - putování po benáteckých kostelech a modlitebnách
Děti čekají úkoly, vyrábění, hry a další aktivity na každém místě: Benátky nad Jizerou - kostel M. Magdalény, kostel Narození Panny Marie, kostel Nanebevzetí Panny Marie, sbor Církve bratrské, zdětínský kostel a dražický kostel.
20:00 - 20:20
Komentovaná prohlídka zdětínského kostela
S historičkou Alenou Nachtmanovou
21:00 - 21:30
Pěvecké nocturno
Zpívá benátecká schola

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube