24.05.19
NOC KOSTELŮ

Dolní Břežany, kaple sv. Máří Magdalény, zámek

Program Noci kostelů 24. května 2019

Celovečerní program:

Volná prohlídka
Mezi vystoupeními bude kaple k dispozici k volné prohlídce.

Informace o kostele

WWW: http://farnost-zbraslav.cz

Adresa kostela: 5. května

GPS: 49°57'46.048"N, 14°27'24.906"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marta Rosová

Návaznost na dopravu:

Pražská integrovaná doprava: autobusy 331 a 333 (Kačerov - Dolní Břežany, Obecní úřad), event. 341 (Obchodní náměstí - Dolní Břežany, Obecní úřad). Cesta z Kačerova trvá 25 minut.

Dolnobřežanskou kapli sv. Maří Magdalény zamýšlel postavit již Bedřich Josef kardinál Schwarzenberg (*1809-1885). Položil k ní i základní kámen. Po jeho smrti v díle pokračoval podle plánů Karla Rösnera (*1804-1869) František z Pauly, kardinál Schönborn (*1844-1899). Stavba trvala od roku 1885 do roku 1887. Kardinál Schönborn ji sám dne 17. dubna 1887 vysvětil.

Jedná se o pseudorománskou kapli obdelníkového půdorysu (13,5 m x 7,5 m). Vnitřní prostor je překlenut křížovou klenbou žebrovou o třech polích. Kaple je zakončena plochou zdí, za níž je apsida, která slouží jako sakristie. Vnitřek kaple je ozdoben pilastry a obloučkovým podřímsím.

Na straně k zámku je empora o dvou patrech; na první se vystupuje z kaple po schodišti, druhá sloužila jako arcibiskupské oratorium, do kterého je z dob působení ministerstva vnitra zazděný vchod.

Vnitřní úpravu kaple navrhl Bedřich Wachsmann(*1820-1897). Oltář je zbudován z různobarevného mramoru a stojí na něm bohatě zlacený svatostánek. Na stropě je zavěšena věčná lampa ve tvaru koruny. Přední stranu zdobilo pět soch (nyní restaurovány): Pod křížem sv. Maří Magdaléna, nalevo od kříže P. Maria a sv. Jan, napravo sv. Jan Nepomucký a sv. Jan de Paula. Tyto sochy vytvořil Eduard Veselý.

V letech 2017-2018 prošla kaple společně s přilehlým zámkem, který sloužil též jako arcibiskupské sídlo, generální rekonstrukcí po devastaci z dob komunismu. Věžíčka byla opatřena 2 malými zvony se jmény Marie Magdalena a František z Pauly.

Kaple nyní slouží veřejnosti k pravidelným bohoslužbám i příležitostným koncertům.

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube