02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Prostějov, modlitebna Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:30
VARHANNÍ KONCERT S VIOLONCELEM
Poslechneme si skladby v podání Hany Ryšavé a Daniela Marka.
18:45 - 19:20
UKRAJINSKÉ PÍSNĚ / УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ
Zazpívá Kateryna Bobrovska. Українські пісні - співає Катерина Бобровська.
19:30 - 20:15
KONCERT EXAUDI
Zpívá a hraje smíšený pěvecký sbor Exaudi.
20:30 - 21:30
PROČ CESTUJEME JAKO SOCKY A VY BYSTE MĚLI TAKY ?
Zajímavá přednáška Alžběty Provazníkové a Natálie Šafranekové.
22:00 - 22:00
ZÁVĚR

Celovečerní program:

DOPROVODNÝ PROGRAM NA ZAHRADĚ
Celý večer kvetoucí zahrada, výstava o migraci, dílna nejen pro děti - výroba ozdob z PET lahví.

Informace o kostele

Budova českobratrské církve evangelické s nápisem „sbor Českých bratří“ na Kollárově ulici byla postavena podle plánu arch. Kozáka z Prahy ve stylu art deco. Provedení stavby se ujali stavitelé bratří Vondříčkové. Základní kámen byl položen 14.11.1926. Otevření modlitebny se konalo v neděli 7.srpna 1927 za přítomnosti synodního seniora Josefa Součka, slavnostním kázáním posloužil Dr.Václav Losa z Pittsburghu. Celkové náklady (350.000 Kč) na stavbu nesli členové sboru, přitom v té době byl počet evangelíků v Prostějově kolem 300. Poslední dluh splatila rodina Berkova a Toulova.

Interiér modlitebny s plastikou stromu-kříže Současný interiér modlitebny (s plastikou stromu-kříže) pochází od ing. arch. Barbory Veselé z Prahy.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube