10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Prostějov, modlitebna Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Budova českobratrské církve evangelické s nápisem „sbor Českých bratří“ na Kollárově ulici byla postavena podle plánu arch. Kozáka z Prahy ve stylu art deco. Provedení stavby se ujali stavitelé bratří Vondříčkové. Základní kámen byl položen 14.11.1926. Otevření modlitebny se konalo v neděli 7.srpna 1927 za přítomnosti synodního seniora Josefa Součka, slavnostním kázáním posloužil Dr.Václav Losa z Pittsburghu. Celkové náklady (350.000 Kč) na stavbu nesli členové sboru, přitom v té době byl počet evangelíků v Prostějově kolem 300. Poslední dluh splatila rodina Berkova a Toulova.

Interiér modlitebny s plastikou stromu-kříže Současný interiér modlitebny (s plastikou stromu-kříže) pochází od ing. arch. Barbory Veselé z Prahy.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube