10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Neustupov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 20:00
Individuální prohlídka kostela, výstup na kostelní věž
16:00 - 20:00
Putování s papírovým průvodcem po mnohdy zapomenutých místech městyse
Průvodce lze vyzvednout před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Neustupově.
16:00 - 20:00
Dílničky pro děti
16:00 - 20:00
Možnost zakoupení publikací
Publikace: Farní kostel v Neustupově; Kapličky, zvoničky a kříže Neustupovska; Neustupov a okolí
17:00 - 17:45
Komentovaná prohlídka kostela - Jindřiška Rosolová
18:00 - 18:45
Koncert 5x Zavřel - rodinná kapela

Informace o kostele

GPS: 49°36'57.784"N, 14°41'49.377"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Škrétová

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejvýznamnější a historicky velmi cenná památka Neustupova. Kostel byl postaven pravděpodobně některým vladykou z rodu Neostupů ve 12. století, ve slohu románském. Obdélná loď měří 14 x 8 m. Jižní portál lodi je ranně gotický, ukončený hrotitým obloukem. Na východní straně za tzv. vítězným obloukem je půlkruhové kněžiště. Oltář zdobí velký obraz Nanebevzetí Panny Marie z roku 1762. Vedle sakristie je kaple Panny Marie Lurdské z  roku 1690. Odtud vedou i schody na barokní kazatelnu. Varhany postavil roku 1827 varhanář z Pravonína. Nad kůrem je oratoř, k níž do roku 1890 vedla ze zámku dřevěná krytá chodba. V kostele pod podlahou se nacházejí  tři hrobky. Na západní straně je hranolová kamenná věž. V ní visí zvony z poloviny 16. století sv. Václav a sv. Kateřina.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube