10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dolní Bojanovice, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 10. června 2022

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost.estranky.cz

GPS: 48°51'25.2"N, 17°1'45.48"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Petr Karas

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 10.09.2014)

Ne
7:00 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
6:30 celý rok, každý týden
Út
18:00 zimní čas, každý týden
19:00 letní čas, každý týden
St
18:00 zimní čas, každý týden
19:00 letní čas, každý týden
Čt
6:30 celý rok, každý týden
6:30 celý rok, každý týden
18:00 zimní čas, každý týden
19:00 letní čas, každý týden
So
6:30 celý rok, každý týden

Farní kostel sv. Václava je barokní, architektonicky hodnotná stavba z roku 1734. Kostel se skládá z podélné lodě, k severu orientovaného kněžiště s trojbokým závěrem, z věže, jež čtvercovým půdorysem přisedá k jižní stěně lodě a z pravoúhlých prostorů sakristie, oratoře nad sakristií, na západní straně lodě a kněžiště. K věži je připojeno schodiště, jehož plášť tvoří úsek válce. Do lodi otevírá se na západní straně pravoúhlá kaple Božího hrobu (po úpravách v roce 1981 - nový boční vchod do kostela). V jižní ose východní stěny lodě je boční vchod do chrámu s představěným závětřím ve tvaru žudra. Chrámová loď je zaklenuta valenou klenbou se třemi páry styčných lunet, jež doprovází ve štuku provedená žebra a kruhové terče ve vrcholu klenby. Světlo proudí okny se segmentovými záklenky, jež jsou umístěna v osách lunet. (V západní stěně jsou otevřená do oratoře). 
Interiér lodi člení podnož, zdvojená polopilíře s pilastry, které nesou úseky kladí. Kruchta je podklenuta mohutným, nízko nasedajícím obloukem valené klenby, sevřené mezi dvěma pasy. Vrchol klenby zdobí štukový čtyřlist, na pasech jsou plastické štukové hvězdice, které se střídají s podélnými vpadlými poli. Fasáda lodě je členěna podnoží, pilastry s římsovými hlavicemi, lesénami a kladím. Okna mají římsy s motivem uch a zvonečků ve spodních koutech. Jsou doprovázena návojovými římsami. Střecha je sedlová. Kněžiště podélné dispozice s trojbokým závěrem. Valená klenba s jedním polem styčných výsečí  je obdobná lodi. V závěru kněžiště jsou tři kápě, oddělené pasy. Kněžiště je osvětleno ze stran okny s půlkruhovými záklenky a kruhovým oknem v ose závěrové stěna. Členění kněžiště je podobné jako v lodi. Ve výzdobě fasády kněžiště je oproti architektonickému pojednání fasády lodě odchylka v rozložení pilastrů, které jsou odsazeny od nároží. Střecha kněžiště  je nad závěrem zvalbena.
Věž kostela je podklenuta valenou klenbou s párem styčných výsečí. Do přízemí  je věž otevřena pravoúhlým vchodem, který je zdůrazněn trojbokým frontonem. V horní části věži je velké zvonicové okno se segmentovým záklenkem a plochou segmentově vypjatou návojovou římsou, nad niž je trojboký fronton. Členění fasády ve spodní části věže je shodné s členěním lodě. V architektonickém pojednání horní části věže uplatňují se pilastry, odsazené   od nároží. Hlavní římsa i vpadlá výplň jsou půlkruhově vypjaty nad věžními hodinami. Jehlanová střecha věže je pokryta měděným plechem.
Prostory oratoře a sakristie jsou plochostropé s pravoúhlými otvory oken a dveří. Okna oratoře mají nadokenní římsy. Fasáda oratoře je v 1.patře členěna lesénami. Na fasádě sakristie uplatňuje se v přízemí systém lesén a pilastrů a v patře zdvojených lesén. Horizontální členění je dáno podnoží a hlavní římsou.

Nejbližší Noc kostelů:

Mikulčice-Valy, kostely v areálu NKP, Slovanské hradiště v Mikulčicích – 8,1 km

Hovorany, Chrám Spasitele CČSH – 10,3 km

Dubňany, kostel sv. Josefa – 10,8 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube