10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Kněžmost-Solec, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 21:00
Prohlídka kostela (další případný program na webu či facebooku farnosti)
Při návštěvě kostela obdržíte razítko a tištěného průvodce s popisem dalších dvanácti historicky velmi cenných kostelů v okolí Mnichova Hradiště, které budou rovněž pro vás otevřeny. "Od slohu románského po empír."

Informace o kostele

WWW: http://P. Pavel Mach

GPS: 50°28'27.217"N, 15°4'15.695"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Mach

Obdélná stavba gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie na Solci obklopená hřbitovem je vzácně zachovaná s drobnými barokními úpravami.  Solec byl starým vladyckým sídlem, v kryptě jsou pohřbeni bývalí vlastníci Strakové z Nedabylic. Jeho cennými artefakty jsou především gotický presbytář (zaklenutý křížovou klenbou) a bohatě profilovaný portál ze 17. stol. na jižní zdi. Nedávná rekonstrukce odkryla také fragmenty renesanční sgrafitové fasády a na vítězném oblouku v interiéru byly nalezeny a zrestaurovány  malby světeckých postav.  Od padesátých do osmdesátých let minulého století kostel chátral a téměř zaniknul. V devadesátých letech se započalo s jeho celkovou rekonstrukcí a resaturátorské práce pokračují do dnes.

O výjimečnosti kostela svědčí v kostelíku nalezená gotická monstrance vytvořená z pozlacené mědi, která pochází z konce 15. století (nyní v národním muzeu).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube