02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Kosmonosy, kostel Povýšení sv. Kříže, klášter

Program Noci kostelů 2. června 2023

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Adresa kostela: ul. Lípy

GPS: 50°26'34.381"N, 14°55'34.436"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Greguš Štefan (Gregušová Sabina)

Římskokatolický farní  kostel Povýšení svatého Kříže v Kosmonosích je raně barokní sakrální stavba stojící na plošině, která byla vytvořena koncem 17. století podle plánu Giovanna Battisty Alliprandiho, jenž byl stavitelem místního zámku. Kostel se nachází asi 200 metrů severně od zámku a tvoří spolu s bývalou piaristickou kolejí (klášterem) jeden komplex. Od zámku vede ke kostelu a koleji dlouhá alej. Mezi zámkem v Kosmonosích a kostelem vedla kdysi křížová cesta z níž se do 21. století dochovala pouze dvě zastavení. Kostel spolu s piaristickou kolejí je chráněn jako kulturní památka.

Historie celého komplexu kostela a piaristické koleje je spjata s nedalekým zámkem a Loretou. Kostel byl postaven v letech 1670–1674 podle plánů Francesca Carattiho D. Agostinim za účasti stavitele J. Špánka ze Sobotky a kameníků Santina Aichela a F. Ceresoly. Dokončen byl kolem roku 1700 stavebníkem Heřmanem Černínen z Chudenic.

Zařízení kostela je barokní. Jeho sochařská výzdoba je dílem Josefa Jiřího Jelínka, který byl mistrem místní významné a pro celé okolí činné díly ve 2. čtvrtině 18. století. Pod pravou oratoří se nachází oltář sv. Antonína. Je to portálový oltář se sochami sv. Františka Serafinského a sv. Antonína z období kolem roku 1745, a obrazem sv. Antonína od M. Pischelta z roku 1745. Barokní řezaná zpovědnice z období kolem roku 1700 je trojdílná s kartuší a stojí u vchodu. Oltář sv. Josefa je portálový a sloupový. Jsou na něm sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa, a obraz sv. Josefa a českých patronů. Křtitelnice je zvonovitá. Jedná se o pozdně barokní, bohatě řezanou práci. Oltář Dušiček byl postaven roku 1744 truhlářem P. Vyšohlídem z Dobrovice.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube