10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pohořelice, farní kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:55 - 18:00
Slavnostní vyzvánění zvonů
18:00 - 18:45
Mše sv.
18:55 - 19:00
Zahájení letošní "Noci kostelů"
19:00 - 19:25
Svatý "čtyřlístek"
Seznámení s patrony naší farnosti v podání dětí.
19:30 - 19:40
Zpívající tetičky
Ženy z naší farnosti zazpívají ke chvále Boží.
19:40 - 20:00
Pocta Tvůrci všehomíra
Krátký koncert varhanní hudby.
20:05 - 20:05
odjezd vláčku od farního kostela ke kostelu sv. Jiljí na hřbitově
20:05 - 21:25
Pohleď, viz a naslouchej!
Možnost volné individuální prohlídky kostela, věže, oratoře a kůru s varhanami nebo ztišení se v kostele.
20:45 - 20:45
odjezd vláčku od farního kostela ke kostelu sv. Jiljí na hřbitově
21:30 - 22:00
Sestřenky chválí Pána
"Kdo zpívá, dvakrát se modlí!" - prostřednictvím scholy a spolu s ní chválíme a oslavujeme našeho Pána...
22:05 - 22:25
"Blahoslavení tvůrci pokoje"
Připomínka 100. výročí narození pro nebe blah. Karla Rakouského.
22:30 - 22:50
Co nám naši předkové zanechali
Komentovaná prohlídka výstavy na oratoři.
23:00 - 24:00
"Lauda Sion Salvatorem"
Adorace - společné klanění se živému Kristu přítomnému v Nejsvětější Svátosti + závěrečné svátostné požehnání.

Celovečerní program:

Doprovodný program:
Mezikostelní místní "vlaková doprava“ - výletní vláček propojí farní kostel v centru obce s kostelem sv. Jiljí na hřbitově (dle programu)
Doprovodný program:
Slovo pro Tebe
Doprovodný program:
"Bděte a proste..." - možnost napsat svou prosbu - na dobré úmysly z "Noci kostelů" bude obětována mše sv.
Doprovodný program:
Možnost návštěvy kaple Panny Marie (malého obecního musea) v parku

Informace o kostele

WWW: http://www.fapohorelice.cz

Adresa kostela: Náves

GPS: 49°10'32.303"N, 17°32'10.779"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Miroslav Jáně

Návaznost na dopravu:

cesta od zastávky autobusu Pohořelice, křiž. ke kostelu sv. Jana Nepomuckého

Doprava z Otrokovic

Doprava z Napajedel

Doprava z Malenovic

Doprava ze Zlína

Doprava z Oldřichovic

Doprava z Komárova

Pokud preferujete pěší turistiku či cykloturistiku, tak můžete využít i některou z cyklotras, které vedou k nám.

Cyklotrasy a turistické trasy

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1734 - 1739 za olomouckého biskupa hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejn-Kastelkornu, který ho také 15. května 1740 posvětil.

Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem presbytáře, čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními kaplemi. V kapli na epištolní straně se nachází oltář Nejsvětější Trojice a na straně evangelní oltář Všech svatých. Naproti němu byl v rámci novodobých úprav přemístěn také další oltář s kopií milostného obrazu Panny Marie Svatotomské, který se původně nacházel v presbytáři. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela sv. Janu Nepomuckému, je zobrazen tento světec klečící na oblaku, kterak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží. Rozměrný obraz je dílem významného barokního malíře Josefa Sterna. Nad ním je v nástavci oltáře zavěšen ještě obraz sv. Jana Křtitele. Nad sakristií se nachází oratoř, která byla přímo propojena s pohořelickým zámkem průchodem ve výši prvního patra.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube