02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Šlapanice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 2. června 2023

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostslapanice.cz

Adresa kostela: Masarykovo nám.9

GPS: 49°10'10.56"N, 16°43'35.4"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Hošek

Návaznost na dopravu:

Z Brna Hlavního nádražní trolejbusem číslo 31. Do Šlapanic dále zajíždí linka IDS JMK 151 a 710 a dále je možné využít i vlakové spojení linkou S6.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 11.12.2019)

Ne
7:00 celý rok, každý týden
8:45 celý rok, každý týden
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:00 celý rok, každý týden
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden, dětská mše sv.
Čt
18:00 ve školním roce, každý týden, 1.Ponětovice, 2.Bedřichovice, 3.Kobylnice, 4.Jiříkovice, příslušný týden v měsíci
18:00 celý rok, každý týden
So
7:30 celý rok, každý týden

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, stojící na nejvyšším místě Masarykova náměstí, je nejstarší a nejhodnotnější stavební památkou města. Vzhled původní románské stavby vzniklé zřejmě koncem 12. nebo začátkem 13. století, se nedochoval. Pouze základ jižní strany presbytáře a jádro věže, v jejímž prvním patře je zazděna románská hlavice, nám tento sloh dokládají. Raně gotickou stavbu z přelomu 13. a 14. století naznačuje pouze dodnes dochované gotické žebroví v presbytáři a fragmenty oken a dveří, nalezené pod omítkou roku 1984. Ve středověku byl celý objekt obehnán hradbou s baštami a tvořil tzv. kostelní tvrz, která měla chránit obyvatele bohaté osady před vojenským nebezpečím. V roce 1401 se však kostela zmocnila tlupa loupežníka Keyzolta a při potyčce s nimi byl kostel zpustošen. Za husitských válek, roku 1449, jej vypálil a zpustošil Jan z Boskovic. Ve třicetileté válce, při obléhání Brna Švédy byl úplně vydrancován a další požáry jsou připomínány v letech 1667 a 1733, kdy vyhořela skoro celá obec, fara i kostel. V letech 1753-1755 byl zchátralý kostel přičiněním olomouckého scholastika a šlapanického faráře Gianiniho zbarokizován (v původním gotickém slohu zůstal pouze presbytář). O dva roky později opět vyhořel. Dnešní vzhled kostela tedy pochází z roku 1757. Dodnes se zachoval barokní oltář s obrazem Panny Marie Nanebevzaté od Johanna Endlingera, malíře, jenž namaloval i obraz svatého Michala na bočním oltáři. Tento světec byl patronem Kůru literátského tzv. Bratrstva sv. Michala, založeného při farním kostele již v roce 1617. První varhany nechal pořídit děkan P. Holoubek (1819-1895). Nástroj byl pořízen z peněžního odkazu P. Vincence Vzácného (zemřel 23. 4. 1861), který zanechal k tomuto účelu 1000 zlatých. Ty nynější pocházejí z Krnova a byly instalovány v únoru 1973. V roce 1887 byla kostelní věž zvýšena na 36 metrů a opatřena charakteristickou cibulovitou bání a věžními hodinami ze zrušeného podolského zámku. Roku 1919 byl kostel pokryt pálenými taškami. Kostel obklopoval do roku 1832 starý hřbitov, jeden z jeho náhrobků nesl letopočet 1565. Od listopadu 1989 do srpna 1990 byla provedena nákladná celková rekonstrukce kostela.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube