10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Blansko, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 10. června 2022

15:30 - 17:15
PUTOVÁNÍ S HUDBOU
Interaktivní procházka pro celé rodiny v areálu farní zahrady s úkoly.
15:30 - 00:00
Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Blansko
V podání žáků hudebního oboru ZUŠ Blansko zazní skladby různého žánru. Můžeme se těšit na klavír, smyčcové nástroje, zpěv a zcela jistě mnoho dalšího.
15:30 - 00:00
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Blansko a ART-TEP z.s.
Otevření výstavy ve věži kostela. Můžeme se těšit na artefakty z keramiky a různá další výtvarná díla.
17:00 - 00:00
Koncert žáků ZŠ Salmova Blansko
Kulturní pásmo s hudbou a zpěvem si pro nás připravili učitelé a žáci ZŠ Salmova.
17:45 - 00:00
Bohoslužba
Bohoslužba, mše svatá, pro každého, kdo přichází. Pro děti je připraven příběh, zpěvem doprovodí farní schóla.
18:30 - 00:00
Zpíváme společně s MARTINIBANDEM
V písních nacházíme mnoho krásných slov a melodií, které vysloví za nás, co je skryto v našem srdci. Srdečně zveme ke společnému zpěvu a poslechu.
19:15 - 00:00
DRAKAŤÁK: JSI VYJÍMEČNÝ
Krátké divadelní představení, které nabídne unikátní pohled na každého z nás. Přijď, jsi vyjímečný!
19:45 - 00:00
Hlas ticha
Ticho je zdrojem vnitřní síly. Ticho přináší často i odpověď. "Z ticha ses rodí modlitba, z modlitby víra, z víry láska, z lásky služba a ze služby pokoj." Matka Tereza Učme se čerpat z ticha.
22:00 - 00:00
Nešpory
Večerní modlitba spojená s chválou Pána. K této modlitbě se farnosti scházeli pravidelně už ve starověku.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostblansko.cz

GPS: 49°21'36.72"N, 16°38'19.32"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vendula Zachovalová

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 02.09.2014)

Ne
7:00 celý rok, každý týden
8:45 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
17:45 celý rok, každý týden
St
17:45 celý rok, každý týden
Čt
17:45 celý rok, každý týden, adorace
17:45 celý rok, každý týden, ve školním roce mše svatá pro děti
So
17:55 celý rok, každý týden, s nedělní platností

     

 

Z historie kostela

      Blanenská farnost s kostelem sv. Martina patří mezi nejstarší na Moravě. První historicky zaručená zpráva o Blansku pochází z roku 1131, kdy se Blansko a Rájec uvádí jako bohaté statky olomouckého biskupství. Zmínka o obci a jejím kostele se nachází v Kronice kanovníka vyšehradského (pokračování Kosmovy kroniky české). V ní se uvádí, že v roce 1136 se rozhodl olomoucký biskup Jindřich Zdík postavit v obci Blansko kostel. Ale jeho spory s moravským knížetem Vratislavem zahájení stavby oddálily o dva roky. Roku 1138 bylo započato se stavbou ve stylu prvních tvrzí s vysokou zdí k obranným účelům, dokončenou v roce 1140. Kostel byl posvěcen téhož roku samotným biskupem Zdíkem. Velká část tohoto původního románského kostela je i navzdory pozdějším přestavbám dochována dodnes. Pod kostelem se nacházejí hroby a základy z cyrilometodějského období. Archeologickým záchranným průzkumem z podzimu roku 2017 byly doloženy základy dřevěné stavby u severní části lodi a úlomky keramiky odkazující na období kolem 1050. Dávnou historii připomíná i pískovcová figurální plastika a goticky zvon Poledník, který je, včetně vyhlídky z věže kostela, přístupný pro návštěvníky. 

      Zdá se být pravděpodobné, že v době tatarských nájezdů r. 1241 a v době husitských válek byl kostel vážně poškozen. O jeho obnovu se s největší pravděpodobností zasloužil nový olomoucký biskup a od roku 1436 také nový majitel statku Blansko Pavel z Miličína. O tom, že kostel v 15. století doznal určitých oprav či úprav, může svědčit popis kostela pocházející z konce 17. století, kde se praví, že kostel jakož i věž byl zbudován ve spodní části z kamene, měl tři zvony a věžičku zvanou Sanctus.

      Kostel byl výrazně obnoven roku 1707 nákladem rodiny Gellhornů. Byla postavena nová věž, oratorium a kůr. Tento fakt je dokumentován jak erbem Gelhornů a nápisem na věži nad vchodem do kostela, tak pamětní deskou zasazenou do pravé vnitřní strany kostelní zdi obsahující chronogram s rokem 1710. Další významnou úpravou bylo prodloužení kostelní lodi k východu a přestavba kněžiště, která proběhla r. 1793 nákladem blanenského mlynáře Václava Matušky. O tom svědčí pamětní kámen (nyní je umístěn v kapličce Panny Marie před kostelem). V této době se prakticky zastavil stavební vývoj kostela a jeho tehdejší podoba se dochovala až dodnes. Další vývoj zaznamenal pouze interiér kostela.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube