10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Čistá, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 10. června 2022

21:00 - 23:30
Volná prohlídka kostela
21:30 - 23:00
Projekce na zeď kostela
Projekce dokumentu "Stavební jáma", režije Andrej Grjazev, Rusko 2020. Projekce v rámci projektu "promitejity.cz". Projekce probíhá venku, jen za nepříznivého počasí uvnitř kostela.

Informace o kostele

WWW: http://farnostkralovice.cz

Adresa kostela: Václavské nám.

GPS: 50°1'42.204"N, 13°34'14.247"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Daniel Váhala

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23.05.2022)

Ne
8:00 celý rok, každý týden, Aktuálně na webu farnosti
Další bohoslužby v týdnu …
Út
16:30 ve školním roce, každý týden

Kostel sv. Václava byl postaven v první polovině 14. století bratry Chotěborem a Zvěstoněm z Čisté. Patronátní právo, které dříve vykonávali páni z Čisté, přešlo kolem roku 1380 na kapitulu u sv. Víta v Praze. Kapitula byla s menšími přestávkami majitelem Čisté až do druhé poloviny 16. století. Během husitských válek byl kostel spálen. Následně kolem roku 1460 opraven, tentokrát bez věže. Z původně gotické stavby se tak zachoval pouze presbytář a boční zdi lodi. Asi roku 1515 byla na kostelním hřbitově postavena také dřevěná zvonice se dvěma zvony. Jeden zvon pocházel z roku 1515 a druhý z roku 1549. Roku 1620 byla Čistá opět navrácena kapitule sv. Víta, která ji v roce 1713 definitivně prodala Josefovi, hraběti Lažanskému z Bukové, pánu na Chříči. V tomto roce byla také vystavěna nová farní budova, ke které bylo roku 1829 přistavěno hospodářské stavení. V 18. století došlo k zásadním proměnám podoby kostela. V roce 1744 byla vystavěna věž nad presbytářem, roku 1760 pak zcela nová barokní věž v průčelí kostela. Sem byly k novému zvonu přeneseny též oba dva zvony ze zvonice, která byla poté zbourána. Císařským patentem z roku 1783 bylo nařízeno zrušení všech hřbitovů kolem kostelů a zřízení nových za obcemi. K založení nového hřbitova došlo v Čisté však až roku 1833, přičemž ten starý byl definitivně zrušen teprve v roce 1844. Vnitřní zařízení kostela je většinou mladšího původu, převážně v pseudogotickém a pseudorománském slohu. Dokladem toho je hlavní oltář se sochou svatého Václava. Napravo od vítězného oblouku se nalézá malý barokní oltář s výjevem sv. Jana Nepomuckého. Na bočním oltáři vlevo se nachází obraz „Svatá Thekla“ z první poloviny 18. století. Varhany pocházejí zřejmě z roku 1834 a jsou dílem čistecké varhanářské rodiny Guthů, kteří v Čisté působili od počátku 18. století bezmála 150 let. Jejich práce je k vidění nejen v okolních kostelech, ale vesměs po celých Čechách.

 

Nejbližší Noc kostelů:

Pavlíkov-Skřivaň, kostel sv. Štěpána – 21,0 km

Lužná, Husův sbor – 24,4 km

Křivoklát, kostel sv. Petra – 33,6 km

Zbečno, kostel sv. Martina – 37,8 km

Nové Strašecí, Husův sbor – 37,8 km

Nové Strašecí, kostel Narození Panny Marie – 38,2 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube