10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dolní Cerekev, kostel sv. Maří Magdalény

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 19:25
Osmdesát minut z cerekvické farnosti
Kostel? Co to vlastně je? Historie naší fary Co je co? Sv. František a DC Legenda, pravda nebo fikce
19:30 - 21:00
Replay I.
Opakování programu pro ty, co se nechtějí mačkat od 18 hodin, nebo pro ty, co už zapomněli, co viděli a slyšeli

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 03.09.2014)

Ne
10:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Čt
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden

Kostel svaté Maří Magdalény se nachází v Dolní Cerekvi, v okrese Jihlava. Od roku 1972 je chráněn jako kulturní památka. Jde o farní kostel farnosti Dolní Cerekev.

Středověké jádro kostela pochází z druhé poloviny 13. století. K němu byla v první polovině 16. století přistavěna věž. Roku 1723 byl kostel zcela přestavěn. V letech 1794–1796 byl kostel nově zastropen a celkově opraven. Další úpravy se uskutečnily v 19. století a po roce 1945.

Jde o jednolodní plochostropou stavbu s hranolovou věží. Její hladký plášť je ve třech etážích prolomen úzkými obdélníkovými okny. Podvěží a první patro věže jsou zaklenuty valeně. Východní část kostela je na půdorysu kříže, skládá se z rovně ukončeného kněžiště a z lodi se stejně vysokými čtyřbokými kaplemi. Boční zdi staré části lodi se uvnitř směrem vzhůru kónicky zužují.

Novobarokní oltář pochází z roku 1896, na bocích jsou sochy z první poloviny 18. století. Z barokní křtitelnice se dochovala nádoba z roku 1741. Mešní kalich byl zhotoven v letech 1769–1771.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube