10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Bílsko, kostel sv. Jakuba staršího

Program Noci kostelů 10. června 2022

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

V 17:05 příjezd spoje č.  360021 7 z Písku

 

Autobus 360021 7

V Drahonicích přípoj spoje č. 

  Autobus 380780 17

ze Strakonic

 

Z Vodňan 16: 15 spoj

 

Autobus 380110 11

Nejbližší železniční stanice: Svinětice (4 km), Bavorov (5km)

Silniční mapa: viz zápatí na http://www.bilsko.eu

Kostel připomínán již jako farní od roku 1350. Z druhé strany kostela bývala zemanská tvrz, dnes č. 11 u Vaňatů. V roce 1395 byl purkrabím na Helfenburku vladyka Ondřej z Blska. Předpokládá se, že také matka Petra Chelčického pocházela z Bílska.

Podle výpisků z třeboňského archivu za časů válek husitských a ještě více za války třicetileté byla osada zničena a zpustošena a celá lehla popelem. Z kostela zbyl jen presbytář, který byl dlážděn kamennými deskami, pročež se zachoval až do dnešních časů. Osada Blsko byla původně dosti rozsáhlá. Prvním známým patronem zdejším byl rytíř pan Mikuláš Diviš Radkovec. V roce 1630 byl za jeho přispění kostel obnoven přibližně do nynější podoby. Posloupnost zdejších farářů se datuje od roku 1649. Umístění kostelů s patrociniem sv.Jakuba, jako patrona poutníků, úzce souvisí se zmiňovanými prastarými obchodními stezkami na území Jižních Čech. Týká se to např. i kostelů: na východ od Bílska v Týně n.Vlt. (přestavěn 1279), na jih od Bílska v Prachaticích, západ od Bílska v Malenicích, Kasejovicích a Nepomuku i na sever od Bílska v Čížové u Písku a v Praze vedle Ungeltu(nocoviště kupců a výběr cla). Zajímavý kostel stojí v obci sv. Jakub u Kolína, pojmenování vsi podle patrocinia kostela je běžné i v jiných regionech.

 

Převzato z webových stránek obce Bílsko (http://www.bilsko.eu)

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube