10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Pohorská Ves - Pohoří na Šumavě, kostel Panny Marie Dobré Rady

Program Noci kostelů 10. června 2022

Informace o kostele

 z Wipipedie:   Pozdně barokní kostel Panny Marie Dobré rady nechal v Pohoří postavit majitel zdejšího panství hrabě Josef Jan Buquoy na místě starší kaple z roku 1779. Po druhé světové válce byli odsunuti německy mluvící obyvatelé a obec se přes snahu o dosídlení postupně vylidnila. V 50. letech byl kostel využíván jako stáj pro dobytek.[2]

Později se Pohoří dostalo do přísně střeženého hraničního pásma a v roce 1978 zde už žádní obyvatelé nezůstali. Naprostou většinu domů s výjimkou kostela, fary a školy zbořila armáda.

Dne 30. května 1999 se po dešti zřítila věž, která při pádu zničila chrámovou loď. Zůstaly stát jen boční obvodové zdi a presbytář. Stalo se tak jen několik dní před nástupem dělníků, kteří měli kostel rekonstruovat.[3]

Postupně byla zahájena částečná obnova kostela. Loď (bez přední stěny) zůstala bez střechy, krovů a klenby, opravena zde byla pouze koruna zdiva. Je volně přístupná. Novou zdí s oknem a dveřmi je naopak nově uzavřena kaple, která vznikla z presbytáře. Z dobrovolných příspěvků je postupně vybavován interiér, např. v roce 2015 byly instalovány nové okenní vitráže se zobrazením sv. Josefa a sv. Panny Marie. Sakristie a přístavky mají nová okna, loď má jen rámy oken beze skel. V současné době je doplněn interiér i o obrazy 14 zastavení křížové cesty.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube