28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Nová Hradečná, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:45
Mše svatá
18:50 - 19:00
Vyzvánění zvonu
19:00 - 19:05
Zahájení
Přivítání a uvedení do programu duchovním správcem farnosti, otcem Karlem Janečkou.
19:05 - 20:30
Zastávka se sv. Josefem a sv. Ludmilou
Zastavení v tesařské dílně u sv. Josefa a ve škole u sv. Ludmily pro děti a zájemce
20:30 - 21:00
Adorace s požehnáním
Společná adorace se zpěvem a zakončená svátostným požehnáním

Celovečerní program:

Ticho jako v kostele
Možnost strávit tichou chvíli v kostele nebo využít možnost rozhovoru s panem farářem.
Výstavka k letošním výročím
Výstavka k výročí sv. Josefa, sv. Ludmily, arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a premonstrátů
Výstup do věže ke zvonu

Informace o kostele


Farní kostel sv. Vavřince pochází z roku 1764, postavit jej nechal farář Ondřej Mihlík. Kostel byl konsekrován 28. 6. 1811 pomocným olomouckým biskupem Aloisem Josefem hrabětem z Kolowratu. První kostel v Hradečné je datován do roku 1250, podle historických záznamů má souvislost s hradiskem v Hradci (tato obec je datována 1131). Tento kostel byl dřevěný, stál o několik metrů severozápadněji než nynější kostel. Sloužil až do postavení nového, většího kostela.
Farnost je v Hradečné datována od roku 1350. Podle kroniky obyvatelé farnosti v této době jsou často brusiči a výrobci cedítek, kteří obchodovali až u tureckých hranic. První známý farář je Gregor působící v této farnosti kolem roku 1511.
Významnými památkami hradečanské farnosti jsou:
- gotický rukopis Římského misálu datovaný do roku 1420 s historickými poznámkami tehdejších farářů
- dřevěná socha sv. Vavřince z přelomu 14. a 15. století vytvořená neznámým lidovým řezbářem, která byla v původním kostele v čele presbytáře
- gotický zvon z roku 1503, který byl ušetřen odebrání na válečné účely s spolu se zvony v Šumvaldě (1502) a Libině (1504) díky hradečskému rodáku Mons. prof. Janu Nevěřilovi, uznávanému historikovi své doby.
- křtitelnice z černého mramoru.

 

 

 

V  roce 2011 jsme si připomněli 200 let od posvěcení kostela. 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube