10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Bílovec-Lubojaty, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 10. června 2022

Informace o kostele

GPS: 49°46'49.688"N, 18°2'56.441"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Helena Ptáčníková

Středověký kostel sv. Jiří v Lubojatech

Kostel sv. Jiří najdeme ve staročeské obci Lubojaty poblíž města Bílovec na Novojičínsku. První zmínka o Lubojatech je z roku 1276 a ze stejného století pochází i informace o dřevěné kapli, která stála na místě dnešního kostela nebo v jeho blízkosti. Datace kostela spadá do 14. století. Nejstarší dochovanou částí je presbytář, ve kterém uvidíme gotickou křížovou žebrovou klenbu zakončenou kamennými konzolami v podobě lidských masek nebo konzolami kružbovými. Na gotickou část se v renesanci přistavěla chrámová loď a západní arkádová věž ukrývající jak původní zvonovou stolici, tak zvon z roku 1523.

V roce 2010 proběhly v kostele stavební práce, při kterých se v podvěží kostela našel renesanční pískovcový náhrobník z 16. století. Vyrytý reliéf zobrazuje erb - hořící srdce, rytířského roku Bítovských z Bítova, kteří vlastnili vedlejší obec Bítov. Jelikož archeologický výzkum nepotvrdil přítomnost kosterních pozůstatků a na náhrobním kameni lze najít dvojí dataci, (1489 a 15-7), odborná veřejnost se přiklání spíše k existenci symbolického hrobu, tzv. kenotafu, který je upomínkou na předka z rodu Bítovských.

Kostel sv. Jiří byl několikrát opravován a přetvářen jednotlivými uměleckými epochami. Díky tomu máme možnost sledovat architektonické prvky od gotiky, přes renesanci, baroko až po současnost. Na počátku 20. století měl být kostel pro svoji zchátralost zbourán, místo toho však prošel celou řadou dalších oprav. Za zachování kostela do dnešních dnů jsme jsme vděční zejména jako farníci, pro které je kostel nejen pro svoji orientaci uprostřed obce pravým srdcem života naší farnosti.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube