10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Brušperk, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 10. června 2022

Informace o kostele

Farní kostel sv. Jiří se nachází východním směrem, ve svahu nad náměstím. Stavba je kulturní památkou 2. stupně. Základy kostela byly položeny patrně roku 1267, čili dva roky před samotným založením města, aby při vysazení města chrám celku dominoval. Jisté je, že roku 1305 již stál. Na stavbě kostela jsou patrné mnohé stavební slohy, od prvků románských až po prvky barokní a klasicistní. Budova je velmi rozsáhlá a členitá. Hlavní portál je kamenný - gotický. Po obou stranách kostela byly v letech 1744–1774 přistavěny dvě kaple rotundového typu. Jedna z nich je zasvěcena sv. Vavřinci, druhá sv. Františku Serafinskému. Nad hlavním vchodem je věž, zakončená barokní bání, do které se při mimořádných příležitostech vkládají odkazy farnosti a města budoucím generacím. Ten poslední je z velké opravy fasády a věže v roce 1997. V kostele je celkem sedm oltářů. Ve věži jsou tři větší zvony, umíráček a bývalý sanktusový zvonek z roku 1687 s nápisem: "Gott allein Die Ehre“ – vyladěn je na tón D3. Věžové schody byly vybudovány v roce 1765. Kolem kostela původně existoval dnes zrušený hřbitov. Prostor kolem kostela je velmi stísněn sousední maloměstskou zástavbou a i přesto kolem kostela existuje ohradní zeď se čtrnácti zastaveními křížové cesty.

 

KDO JE SVATÝ JIŘÍ

Svatý Jiří byl podle křesťanské (legendy) římský voják pocházející z Anatolie, dnešního Turecka, který byl uctíván jako mučedník. Je zvěčněn v „legendě o sv. Jiří a draku“, je patronem AnglieČerné HoryEtiopieGruzieKanadyKatalánskaŘeckaSrbska, měst IstanbuluLublaněMoskvy a také mnoha profesí, organizací a nemocných lidí.

Sv. Jiří je patronem skautů, jeho svátek 24. dubna je jeden ze dvou velkých skautských svátků (druhým je 22. únor, na který připadají narozeniny manželů Baden-Powellových).

Jméno Jiří (George) pochází z latinského Georgius a řeckého Geurgios ("muž", "manžel", "farmář"). Ge ("země") + ergon („práce“). 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube