10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Voděrady, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:45
Bohoslužba slova
18:00 - 18:45
Svátost eucharistie
Co je eucharistie? Jak se vyrábí hostie a mešní víno? O tom všem bude vyprávět Jiří Novotný. Výklad bude doplněn i o ochutnávku unichipsů a mešních vín.
19:00 - 20:00
Koncert Alžběty Yaghobové
Koncert talentované mladé umělkyně a jejich přátel.

Celovečerní program:

Celovečerní doprovodný program
Výstava fotografií ze života farnosti, volná prohlídka kostela (mimo čas bohoslužby, přednášky a koncertu), výstava starých misálů, zpěvníků, korouhví, postního plátna, drobné občerstvení na farní zahradě.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Voděrady leží na trase autobusové linky Rychnov nad Kněžnou-Opočno.

Parkování je možné u zastávky autobusů, u bývalého hostince cca 100 m od kostela nebo před obchodem ve Voděradech.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.05.2022)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
17:00 zimní čas, každý týden
19:00 letní čas, každý týden

Podle mínění historiků Voděrady vznikly někdy na přelomu 11. a 12. století jako osada závislá na knížecím hradě v Opočně nebo Hradci Králové. Dominantou obce je pseudorománský kostel sv. Petra a Pavla. Písemně je existence plně fungující vsi s kostelem prokázána až ve 14. století. Prvním známým duchovním správcem (plebánem) byl „Jan řečený Slavik“. Voděradský kněz byl tehdy podřízen děkanátu v Dobrušce. Od roku 1387 se ves společně s panstvím Skuhrov dostala do rukou mocných Půtů z Častolovic.

V roce 1429 byla katolická duchovní správa nadlouho přerušena. Husitské hnutí, které v této době dosáhlo svého vrcholu, se  prosadilo i ve Voděradech, neboť sem přišli kněží podobojí. Návrat ke katolictví přišel v roce 1537, kdy se Voděrady staly filiálkou, spravovanou z fary v Častolovicích. V roce 1582 byl ve vesnici postaven nový kostel, do kterého častolovická vrchnost dodala křtitelnici.

Od roku 1731 Voděrady přešly jako filiálka k faře v Týništi nad Orlicí. V roce 1785 byla nově zřízena lokalie ve Voděradech, následovalo postavení fary a do vsi přišel stálý kaplan, tzv. lokalista, který zajišťoval přímou duchovní správu. Dne 31. října 1856 byla lokalie ve Voděradech povýšena na faru.

Dramatická událost se ve vsi odehrála večer 9. dubna 1873, kdy „vypukl zlomyslnou rukou ve farní stodole založený oheň“. Požár zcela zničil faru, školu a hospodářská stavení. Shořely i dva domy. Bylo tedy nutno postavit novou školu a faru.

V roce 1887 Voděrady získaly novou dominantu. Událostí roku se stala stavba nového kostela. Dne 28. února 1887 začali dělníci bourat starou budovu, následovalo kopání důkladných základů, 17. dubna proběhla slavnost položení základního kamene a již v listopadu byla stavba dokončena a 1. ledna 1888 začaly pravidelné bohoslužby. Nové varhany sestavil řídící učitel Ignác Gibiš. Vysvěcení novostavby se uskutečnilo již 1. září 1887.

Začátkem roku 1934 byla zahájena stavba nové fary a 8. listopadu téhož roku se konala slavnost jejího otevření.

                              

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube