02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Vrchlabí, modlitebna Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 2. června 2023

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

V našem sboru se setkává živé společenství lidí všech generací. Za pomoci staletími prověřené knihy Bible hledáme, jak radostně, odpovědně a s nadějí žít uprostřed současného světa. V naší modlitebně, na faře a v kostele ve Strážném se scházíme k bohoslužbám a dalším pravidelným setkáním v týdnu a pořádáme také akce otevřené široké veřejnosti: koncerty, besedy, divadla apod. Skrze své členy se podílíme na životě vrchlabské společnosti. Spolupracujeme s místním střediskem Diakonie ČCE - Světlo. Dvěře k nám se otevírají také skrze Otevřenou farní zahradu, o níž pečeje spolek Támar. Navazujeme na tradici v našem městě mimojiné započatou sborem Německé evangelické církve, který byl zlikvidován v důsledku poválečného vyhnání německého obyvatelstva. Našim německých předkům jsme vděční také za budovu, v níž se můžeme scházet.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube