10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Smržice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 10. června 2022

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://farnostsmrzice.cz/

Adresa kostela: Zákostelí 145/14

GPS: 49°30'13.307"N, 17°6'11.528"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bc. Veronika Přikrylová

Farní kostel: Sv. Petr a Pavel, apoštolové
Kněz: administrátor excurendo P. Mgr. Pavel Caha, SDB

Adresa
Římskokatolická farnost
J.F.Kubíčka 14
Smržice
798 17


Kontakt: P.Pavel Caha, Nám. J.V.Sládka 2, Prostějov-Krasice, t.: 776 066 693

Pořad bohoslužeb
■středa - 8.00 hod.
■pátek - 18.00 hod.
■neděle - 7.30 hod.

   Kostel nejméně od roku 1309, tohoto roku je zmíněna zdejší fara. Víme jen, že byl 20 m dlouhý a 7 m široký, z kamene s klenutou lodí. Původně byl zasvěcen sv. Michaelovi, archandělovi. Roku 1617 je kostel zmiňován jako velmi zpustošený. Další zpráva o kostele ve Smržicích pochází z roku 1672 a je zvláštní zmínka, že kostel je zasvěcen apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi a má dva boční oltáře. Kdy a jak došlo ke změně zasvěcení není známo. Kostel byl poničen a vykraden švédy a musel být opětovně vysvěcen. Stalo se tak roku 1744.
  V roce 1750 započala vnitřní přestavba lodi. Bohužel další válečné události kostelu opět nepřály. Další zkázou pak byl ničivý požár Smržic roku 1765. Tehdy shořela střecha a zvony byly tak poškozeny, že musely být přelity. Zničeny byly i oltáře a tak roku 1818 byl kostel označen farářem za zbořeniště. Do roku 1836 byl kolem kostela malý hřbitov. V roce 1854 byl kostel rozebrán a posvěcen nový základní kámen. Architektem nové stavby byl šternberský rodák Jan Aulegh. Stavba byla dokončena roku 1861. V kostele jsou od roku 1859 varhany, několik vzácných obrazů a dnešní zvony z roku 1975. 
  U kostela stojí budova fary z roku 1761, která nahradila starou budovu z vepřovic a dřeva. Nejstarší farní matrika nese letopočet 1717. Zajímavostí Smržic je i návštěva pruského krále Bedřicha II. v roce 1758, kdy zde měl hlavní stan za prusko-rakouských válek.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube