02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:30 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
POZDRAV PRIMÁTORA MĚSTA PROSTĚJOVA NOCI KOSTELŮ
Noc kostelů pozdraví Mgr. František Jura, primátor Statutárního města Prostějova, který již tradičně přijal záštitu nad dnešní Nocí.
18:05 - 18:30
BOŽÍ SLOVO PRO VŠECHNY
Nechte se oslovit tím, co nám říká Bůh. Bohoslužba slova pro každého.
19:00 - 19:45
POJĎTE S NÁMI DO HISTORIE
Komentovaná prohlídka kostela, kaple a dalších prostor s půvabnými průvodkyněmi ze SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově.
20:00 - 20:45
KYTARY V KOSTELE ?
Pozemská skupina Dejme toMu zpívající do nebe a pro tebe se svými malými hosty.
21:30 - 22:15
CO VŠE SE DÁ NA VARHANY ZAHRÁT ?
Průřez různými styly a kompozicemi rozmanitých forem od baroka přes romantismus, s trochou jazzu až k současné tvorbě připravili žáci ZUŠ Prostějov Filip Koutný a Dan Vysloužil pod vedením MgA. Ester Moravetzové.
23:50 - 24:00
POŽEHNÁNÍ MĚSTU PROSTĚJOV
Noc kostelů ukončíme společným požehnáním duchovních křesťanských církví městu Prostějov a jeho obyvatelům.

Celovečerní program:

18:00 - 22:00 PUTUJEME V KOČÁRU. Projížďky a historický kočár připravilo Muzeum historických kočárů Čechy pod Kosířem s milým průvodcem Václavem Obrem
18:00 - 19:00 PROJÍŽĎKY PO NÁMĚSTÍ TGM 19:00 Povýšení sv. Kříže 19:20 kostel sv. Cyrila a Metoděje (Tetín) 20:00 Sbor českých bratří 20:20 kostel sv. Jana Nepomuckého 20:45 Husův sbor 21:00 – 22:00 Slavnostní projížďky s nočním osvětl
ZÁBAVA PRO DĚTI
V době od 18 - 20 hod můžete navštívit dětský koutek na Rajské zahradě a v kapli Nejsvětější trojice, kde jsou připraveny hry a zábava pro děti.
17:30 - 20:30 VZHŮRU K NEBESŮM
Tento večer se mohou návštěvníci podívat na věž kostela s průvodci a výkladem. Zajišťují a provázejí studenti SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově. Dodržujte jejich pokyny. Pouze pro fyzicky zdatné a na vlastní nebezpečí.

Informace o kostele

WWW: https://povyseni.dpv.cz

Adresa kostela: Filipcovo náměstí

GPS: 49°28'18.509"N, 17°6'44.08"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Aleš Vrzala

Přesné datum založení kostela není známo, pravděpodobně byl založen před rokem 1200. Později zde byl zřízen augustiánský klášter. Původní kostelík sv. Kříže byl patrně součástí zdejší tvrze. Ta byla pravděpodobně zničena za válek moravských markrabat. Z této tvrze má pocházet část věže zvonice, zvaná Zelená, která je jednou z dominant města. Její dispozice mezi kostelem a Starou radnicí tomu odpovídá.

Kostel obnovil Petr z Kravař, který na konci 14.století získal prostějovské a plumlovské panství. Roku 1391 sem pozval augustiánské kanovníky z Roudnice nad Labem. Ti postavili kostel nový a u něj klášter. Původní kostelík nechal Petr z Kravař opravit a zřídil v něm rodinnou hrobku. Vznikla tak boční kaple sv. Kříže v kostele Navštívení blahoslavenné Panny Marie u Alžběty v horách. Klášter s kostelem však neměl dlouhé trvání. Roku 1430 byl zcela zničen husitským vojskem. Jako zázrakem zůstala zachována nejstarší část, kaple sv. Kříže. Obnova svatostánku začala až v letech 1522 až 1535. Bylo využito některých zbytků svislého zdiva a vznikla stavba jednoduché síně s rovným stropem a třemi ochozy. Presbytář byl opraven až v letech 1586 až 1588, tedy po dlouhých 156 letech. Byl zaklenut gotickou klenbou a spojil se s lodí v jeden celek. Další nečekaná pohroma se udála 27.4.1697. Město tehdy zachvátil nejničivější požár v historii. Padla mu za oběť velká část města a spolu s ním i zdejší kostel u náměstí.

Jako zázrakem byl ušetřen dřevěný kříž, který stával před vchodem do kostela. Tento kříž byl pak se svolením olomouckého biskupa po opravě svatostánku položen na hlavní oltář. Došlo k tomu 16.9.1703 a kostel byl zasvěcen na Povýšení svatého Kříže.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Prohlídky
Prohlídky
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže
Zahájení v Prostějově
Zahájení v Prostějově
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže
Koncerty v kostele Povýšení svatého Kříže
Koncerty v kostele Povýšení svatého Kříže
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže
Projížďky kočárem
Projížďky kočárem
Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube