02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Semily, děkanský kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:05 - 20:00
KOSTEL NENÍ POUZE STAVBA
Pokus o odpovědi na dotazy návštěvníků týkající se církve, kostela, víry …
20:00 - 21:00
RYTMUS DNE
Práce a odpočinek. Zapálení a pokoj. Dávání a přijímání. Autorská taneční inscenace, která se věnuje vnitřnímu nastavení člověka, jeho potřebám a touhám.
21:00 - 22:00
LABYRINT Z CHARTRES
Cesta ke zdroji života je úzká a není přímočará – zážitkové zamyšlení nad lidskou duchovní cestou
22:00 - 00:00
ROZJÍMÁNÍ ZA ZVUKŮ VARHAN
Čas k usebrání za zvuků královského nástroje

Celovečerní program:

RŮŽENCOVÉ PLETENÍ
(18:00-21:00) Možnost vlastnoruční výroby růžence
VYDEJ ZEMĚ ROZMANITÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ
(18:00-21:00) Tvoření rozmanité havěti zejména pro děti
SVÍČKA PROSEB A DÍKŮ
V průběhu celého večera bude možnost zapálit svíčku za jakýkoliv váš úmysl
ROZHOVOR NEJEN DUCHOVNÍ
Po celý večer budeme opět připraveni se s vámi setkat, hovořit s vámi, můžeme se s vámi jít pomodlit do kostela, zkrátka chceme být tvůrci VAŠEHO programu Noci kostelů

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost.semily.net/

Adresa kostela: Komenského nám. 125

GPS: Loc: 50°36'9.514"N, 15°20'13.58"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Klodner

Návaznost na dopravu:

Kostel je dobře dostupný, parkovat lze na Komenského náměstí. Boční vchod je o Noci kostelů opatřen nájezdovou deskou.

Děkanský kostel v Semilech byl zbudován v letech 1908 až 1911 na místě menšího barokního kostela z roku 1691, jehož předchůdcem byl roubený kostel se zvonicí, poprvé zmiňovaný roku 1352. Architekt Bohumil Štěrba z Karlína navrhl pro Semily trojlodní novorománskou baziliku. Střední loď je zakryta plochým stropem, boční lodi jsou zaklenuty. Vnitřní zařízení je stylové a nejdůležitější kusy, jako pět dubových oltářů, kazatelnu a křížovou cestu zhotovila známá řezbářská a sochařská dílna Petra Buška synové v Sychrově. Další práce pak podle Buškových návrhů provedli místní řemeslníci.

Skvostné vitráže s obrazy svatých a jmény jejich dárců vytvořila brněnská dílna Benedikta Škardy, pískovcovou křtitelnici věnovala hořická odborná škola. Za povšimnutí  určitě stojí jemně pracované tympanony nad všemi třemi vchody od sochaře Jindřicha Čapka. Varhany s dvěma manuály, pedály a 18 rejstříky patří k nejkvalitnějším dílům lomnické varhanářské firmy Josefa Kobrle.

Z ochozu chrámové věže je úchvatný kruhový výhled na celé město. V poledne se rozeznívají dva zvony - nejstarší z roku 1537 a nejnovější z roku 1990, věnovaný tehdejším panem děkanem Kostkou. Třetí zvon z roku 1590, přenesený z kostela na Koštofrnku, se rozezvučuje jen o význačných slavnostech.

Kostel je od roku 1992 chráněnou kulturní památkou. V posledních letech prošel důkladnou rekonstrukcí a stal se tak opět pýchou a ozdobou města. V kostele je návštěvníkům k dispozici skládačka s podrobnějším popisem dějin kostela a jeho pamětihodností.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube