10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Domaželice, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 19:00
PROHLÍDKA KOSTELA JAKUBA st.
Komentovaná prohlídka kostela, prohlídka kůru a věže, možnost zazvonit si na "zvon plecháček"
19:00 - 19:30
VARHANNÍ KONCERT
19:30 - 00:00
NA CHVILIČKU, NA SKLENIČKU
Otevření farního sklípku a ochutnávka mešních vín, občerstvení. Posezení bude doprovázeno harmonikou.
19:30 - 00:00
PO CELOU DOBU V KOSTELE
tichá modlitba, reprodukované zpěvy z Taizé, zapálení svíce na vlastní úmysl, výstava fotografií

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu se můžete dopravit autobusovým spojením z Přerova a z Bystřice pod Hostýnem. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube