02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Slušovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 2. června 2023

16:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
16:30 - 18:15
Program pro děti před kostelem, tvořivá dílna a dětské hřiště
17:00 - 17:00
Slavnostní vyzvánění zvonů
17:05 - 18:15
Prohlídka věže kostela s výskytem kolonie netopýra velkého
17:20 - 17:50
Komentovaná prohlídka kostela
18:30 - 19:10
Mše svatá
Během mše svaté bude veškerý doprovodný program přerušený.
19:10 - 19:15
Přivítání návštěvníků správcem slušovické farnosti P. Lukášem Jamborem
19:40 - 20:00
Slušovská scholička
20:00 - 20:30
Hudební vystoupení mladých
20:40 - 21:00
Varhanní koncert
21:00 - 21:15
Krátká prohlídka kostela
21:15 - 21:45
Schola Cantiamo
Krátký koncert scholy rodičů a dětí Cantiamo ze Slušovic se zamyšlením
22:00 - 22:15
Modlitba při svíčkách
22:15 - 22:15
Kristus vítězí, Kristus kraluje

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostslusovice.cz

Adresa kostela: Náměstí Svobody

GPS: 49°14'51.396"N, 17°48'6.293"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martina Krajčová

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích stojí uprostřed náměstí. Vybudován byl v letech 1812 – 1815. Nahradil starší kostel, který stával v místech dnešního hřbitova. První písemnou zmínku o farnosti máme z roku 1386. Katolická duchovní správa trvala do počátku 16. století. Za vlády Nekešů z Landeka přešla fara do rukou luterských kněží. V 17. století byla farnost spravována z Fryštáku, k jejímu znovuobnovení došlo v roce 1686.

Farní kostel je jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a obdélnou zákristií v jeho podélné ose. V lodi kostela pod kůrem je umístěn klenební svorník s vytesanou šternberskou hvězdou, který završoval gotickou žebrovou klenbu. V presbytáři visí po pravé straně cenný obraz Panny Marie s Ježíškem. Obě tyto památky pocházejí z původního kostela. Hlavní oltářní obraz z roku 1815 znázorňuje scénu obřezání a pojmenování sv. Jana Křtitele.

Na klenbě kostela jsou tři výjevy ze života patrona chrámu a výjev se sv. Cecilií, patronkou hudby. Autorem maleb z roku 1938 je malíř Adolf Heller. Na kůru se nacházejí varhany z roku 1938. Byly vyrobeny firmou Rieger v Krnově. V nedávné době prošly kompletní rekonstrukcí.

Ve věži kostela nalezneme čtyři zvony. Sv. Václav a P. Maria z roku 1972, umíráček z roku 1943 a barokní zvon sv. Jan Křtitel z roku 1774.

Půdní prostory jsou zařazeny mezi evropsky významné lokality z důvodu výskytu letní kolonie netopýra velkého.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube