10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Bořitov, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:05
přivítání návštěvníků a zahájení programu v kostele sv. Jiří
18:05 - 18:35
hudební okénko - cimbál
18:40 - 19:00
vystoupení dětí - inspirované legendou sv. Kryštofa
19:00 - 21:30
individuální putování po stanovištích (kostel sv. Jiří + fara)
Program je uzpůsobený pro dospělé, rodiče i děti. Budete mít možnost navštívit nevšední místa kostela i fary. Děti si budou moci na faře i něco vyrobit. Těšíme se na každého, kdo k nám přijde.
21:30 - 22:00
závěrečná modlitba v kostele
22:00 - 22:00
požehnání a zakončení

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20.05.2019)

Ne
8:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
17:30 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden

Kostel v Bořitově zasvěcený svatému Jiří je umělecko - historicky velmi významnou památkou. Je pozdně románskou stavbou z doby již kolem roku 1200. Interier je vyzdoben gotickými nástěnnými malbami, přestavujícími zápas svatého Jiří s drakem a výjevy ze života Kristova a svatých. Ovšem nejcennější dochovanou románskou malbou je zde vyobrazení svatého Kryštofa z 2. čtvrtiny 13.století, jedna z nejstarších u nás.

Z roku 1514 pochází stříbrná skvěle vypracovaná mostrance. Má věžovitou gotickou konstrukci a váží 4,115 kg.

Vysoká je 80 cm, jemně vypracované ornamenty svědčí o vynikající práci umělců z doby gotiky.

Tato církevní památka k nám promlouvá duchem své doby po celá staletí.

 

 

 

 

Nejbližší Noc kostelů:

Blansko, kostel sv. Martina – 8,1 km

Dlouhá Lhota, kostel sv. Bartoloměje – 8,5 km

Blansko, dřevěný kostelík Husova sboru – 8,6 km

Šebrov-Kateřina, kostel sv. Kateřiny – 9,8 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube