10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Valašské Klobouky, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 10. června 2022

Celovečerní program:

Věž kostela otevřena 19:00-22:00

Informace o kostele

WWW: https://faraklobouky.cz/

GPS: 49°8'29.003"N, 18°0'21.600"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michal Staufčík

 

Původně byl tento kostel zasvěcen „Nalezení svatého Kříže“, ale od reformy liturgického kalendáře nese titul „Povýšení svatého Kříže“. Podle všeho byl v osadě „Starý Klobúk“ založen samostatný farní obvod již počátkem 13. století. Jisté je, že na současném místě byl kostel založen nejpozději za moravského markraběte Karla (IV.) v první polovině 14. století. Markrabě Karel udělil kostelu Sv. Kříže v nově zbudované trhové vsi „Nový Klobúk“ takzvané „privilegium“, které potvrdil a doplnil jeho bratr markrabě Jan Jindřich. Tento románský kostelík byl v první polovině 16. století přestavěn v renesančním stylu a k němu byla v r. 1580 přistavěna mohutná renesanční věž.

 

Po tureckém vpádu v r. 1663 lehl kostel i s farou popelem. V průběhu dalšího století byl ještě několikrát poničen a opravován. Současnou podobu získal až při zásadní přestavbě v barokním stylu. V letech 1771-1772 byl významně prodloužen o celou přední část kostela, pod ní vybudována nová krypta, přistavěny boční kaple a kůr a na čelní straně zpevněna věž mohutnými opěrnými pilíři. Věž musela být opravena i v r. 1774, poté, co do ní 25. července uhodil blesk, zabil zvoníka a poškodil střechu.

 

V poslední době prošel kostel generální opravou v letech 2001 až 2003. Interiér byl upraven podle návrhu Václava Vrby z Ostravy. Proběhla celková výměna elektroinstalace, kostel byl vymalován a střídmě pozlacen, na podlahové topení byla položena dlažba z řeckého mramoru. V presbytáři je nový mramorový oltář, ambon a křtitelnice. Do oltáře byly vsazeny ostatky sv. Jana Sarkandra. Rozsáhlou opravu završila nová fasáda kostela i věže a finanční náklady dosáhly sedmi milionů korun. Kostel pak byl znovu posvěcen 21. září 2003 olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube