10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Zborovice, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:45
Mše svatá
19:00 - 19:30
Hudební vystoupení
Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Zdounky, zazpívá Anna Dostálová, posluchačka Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc
19:30 - 21:00
Prohlídka kostela
Volná prohlídka kostela, varhan, věže se zvony a hodinami. V kostele budou nachystány panely s historií farnosti a kostela a s fotografiemi.
21:00 - 21:30
Meditace v tichu, modlitba

Informace o kostele

Kostel sv. Bartoloměje je dominantou obce. Původně gotická stavba byla postupně přestavěna do barokního slohového stylu. Půdorys je ve tvaru kříže orientovaný na východ.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube