10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Vizovice, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:40 - 18:45
Zvony
Na zahájení se rozezní všechny zvony kostela sv. Vavřince.
18:50 - 19:05
Trubači z věže kostela
19:00 - 20:00
Degustace mešních vín z arcibiskupských sklepů Kroměříž
degustace a odborný výklad - místo konání Komunitní centrum Vizovice
19:10 - 19:40
Pásmo písní v podání malé scholy dětí
Zpěvy písní v podání dětské scholy.
19:40 - 19:50
Ocenění výtvarné soutěže pro děti
19:50 - 20:05
Prohlídka kostela pro nejmenší
... co jsme ještě neviděli a neslyšeli (Myší příběh)
20:05 - 20:30
Pásmo písní v podání velké scholy mladých
20:35 - 20:55
Kostel v jiném světle
Komentovaná prohlídka kostela
21:00 - 21:40
Vizovský Juráš
Vystoupení cimbálové muziky pod vedením Dalibora Bambucha.
21:40 - 22:00
Rozjímání při svíčkách
Duchovní slovo s hudbou. Modlitba za naše město a závěrečné požehnání

Celovečerní program:

Výstup na věž
Tvořivá dílnička pro děti
Výstavka starších vydání Bible
Prodej publikace o historii farnosti
Zapal si svou svíci
na znamení díků, proseb nebo nového rozhodnutí.
Poutnický pas
Každý zájemce obdrží POUTNICKÝ PAS s přehledem všech míst ve Zlíně a okolí, které jsou otevřeny v rámci Noci kostelů. Na památku lze do pasu na příslušných místech získat razítko.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostvizovice.cz/

GPS: 49°13'8.772"N, 17°51'6.657"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Radoňová

Návaznost na dopravu:

Do Vizovic se můžete dostat vlakem po trati 331 z Otrokovic směr Zlín a Vizovice. Velmi dobré spojení do Vizovic je i autobusem ze Zlína po silnici č. 49. Z Vizovic tato silnice pokračuje do Valašské Polanky. Město Vsetín a Vizovice spojuje silnice č. 69.

Farní kostel sv. Vavřince ve Vizovicích patří k těm větším chrámům, jež se nacházejí v olomoucké arcidiecézi. Jeho zvláštností jsou pavlače se zábradlím, které jsou původní. Postaveny byly v roce 1800 z nenatřených trámů a desek. Délka kostela je 40 m, z toho chrámová loď měří 30 m, presbytář měří 10 m. Šířka chrámové lodi je 17 m, kněžiště je široké 9,5 m. Výška kostela je 13 m. Věžní zdi jsou široké dva metry, kostelní jsou metrové. Výška kostelní věže je 36 m. Pilíře a oblouky připomínají sloh románský, oltáře, strop a věž renesanční. Svatostánek, sochy andělů na oltáři, kazatelna, několik soch a kůrové zábradlí připomínají sloh barokní. Nový kostel měl dvanáct oken. Přístavbou sakristie v roce 1859 vznikla také oratoř pro pány ze zámku s nynějším oknem. Kostel byl posvěcen v roce 1802. Během historie farnosti se zde vystřídala celá řada vynikajících kněží. Mimo jiné zde sloužil v letech 1982 až 1990 také současný olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube