02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Vizovice, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 18:15
Dětská mše svatá
18:15 - 18:20
Zvony
Na zahájení se rozezní všechny zvony kostela sv. Vavřince.
18:20 - 18:35
Trubači z věže kostela
18:40 - 19:05
Pásmo písní v podání Malé scholy
Zpěvy písní v podání dětské scholy.
19:10 - 19:35
Prohlídka kostela pro nejmenší
... co jsme ještě neviděli a neslyšeli
19:40 - 20:05
Pásmo písní v podání Velké scholy
20:05 - 20:25
Kostel v jiném světle
Komentovaná prohlídka kostela v podání Ing. Marie Hrubé
20:30 - 21:00
Vizovský Juráš
Vystoupení cimbálové muziky pod vedením Dalibora Bambucha.
21:00 - 21:30
Paměť farnosti: Talk-show s pamětníky
Rozhovor s farníky
21:30 - 22:00
Chválová kapela, adorace
Adorace se závěrečným požehnáním městu

Celovečerní program:

K tobě se Bože utíkám
Po celý večer můžete vhazovat lístky se svou prosbou do krabice u bočního oltáře. Na všechny úmysly bude v tichosti pamatováno při adoraci na závěr dne.
Výstup na věž
Tvořivá dílnička pro děti
Prodej publikace o historii farnosti
Zapal si svou svíci
na znamení díků, proseb nebo nového rozhodnutí.
Promítání fotografií z (nejen) farních akcí
Co pro mě znamená "být křesťan"?
celovečerní aktivita

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostvizovice.cz/

GPS: 49°13'8.772"N, 17°51'6.657"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Alena Kolaříková

Návaznost na dopravu:

Do Vizovic se můžete dostat vlakem po trati 331 z Otrokovic směr Zlín a Vizovice. Velmi dobré spojení do Vizovic je i autobusem ze Zlína po silnici č. 49. Z Vizovic tato silnice pokračuje do Valašské Polanky. Město Vsetín a Vizovice spojuje silnice č. 69.

Farní kostel sv. Vavřince ve Vizovicích patří k těm větším chrámům, jež se nacházejí v olomoucké arcidiecézi. Jeho zvláštností jsou pavlače se zábradlím, které jsou původní. Postaveny byly v roce 1800 z nenatřených trámů a desek. Délka kostela je 40 m, z toho chrámová loď měří 30 m, presbytář měří 10 m. Šířka chrámové lodi je 17 m, kněžiště je široké 9,5 m. Výška kostela je 13 m. Věžní zdi jsou široké dva metry, kostelní jsou metrové. Výška kostelní věže je 36 m. Pilíře a oblouky připomínají sloh románský, oltáře, strop a věž renesanční. Svatostánek, sochy andělů na oltáři, kazatelna, několik soch a kůrové zábradlí připomínají sloh barokní. Nový kostel měl dvanáct oken. Přístavbou sakristie v roce 1859 vznikla také oratoř pro pány ze zámku s nynějším oknem. Kostel byl posvěcen v roce 1802. Během historie farnosti se zde vystřídala celá řada vynikajících kněží. Mimo jiné zde sloužil v letech 1982 až 1990 také bývalý olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube