10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Horní Dubenky, evangelický kostel

Program Noci kostelů 10. června 2022

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.horni-dubenky.cz

Adresa kostela: Horní Dubenky 54

GPS: 49°15'34.782"N, 15°18'51.211"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eva Tkadlečková

Návaznost na dopravu:

Horní dubenky jsou dostupné nejspíš autem, na kole či pěšky

Autobus zastavuje buď přímo v obci a nebo na zastávce "Chadimův Mlýn"

Na pomezí Čech a Moravy byla již před Tolerančním patentem ohniska nekatolických (protestantských) hnutí. Částečnou svobodu vyznání přinesl zdejším nekatolíkům toleranční patent vydaný 13. října 1781. Telčská katolická šlechta hned nedovolila hornodubeneckým evangelíkům, aby vytvořili vlastní evangelický sbor a bylo jim doporučeno, aby chodili na bohoslužby do sboru Velká Lhota u Dačic. Hornodubenečtí evangelíci se s tímto nouzovým stavem na dlouho nespokojili a opět začali prosit vrchnost o povolení zřízení vlastního sboru.

 

Po velkém úsilí bylo konečně výnosem z 14. 11. 1783 povoleno zřízení vlastního evangelického sboru. Sbor povolal faráře maďarského původu Ondřeje Lazányiho za svého prvního kazatele, který byl instalován 8. ledna 1784. Z počátku byly bohoslužby ve stodole Ondřeje Krejčího. Ovšem všichni evangelíci toužili po stavbě vlastního chrámu. Stavba začala 26. dubna 1786 a kostel (toleranční modlitebna a. v.) byl vysvěcen již 22. října 1786. Rychlost výstavby svědčí o tom, s jakou horlivostí evangelíci z Horních Dubenek a okolí trvali na zřízení vlastního chrámu Páně.

 

 

 

---------------

Od 14. 11. 1783 je v Horních Dubenkách evangelický sbor, který aktivně působí ve svém okolí. Od 22. října 1786 se v kostele konají nedělní bohoslužby, ke které zve zvon, na který se ručně zvoní.

 

Kostel je kulturní památkou – 1786 postavena modlitebna, 1856 začala stavba věže, 1863 a 1893 pořízeny zvony, jeden zrekvírován (1942). Klasicistní sakrální architektura rané toleranční modlitebny byla zbudovaná pouhých 5 let po vydání tolerančního patentu Josefa II. Jednolodní stavba obdélníkového půdorysu s dodatečně přistavěnou zvonicí má méně obvyklou zděnou klenbu. V letech 2015-17 prošel kostel rozsáhlou obnovou.

 

Centrem života sboru jsou nedělní bohoslužby v kostele. K pravidelným aktivitám patří také biblické hodiny pro předškolní či školní děti, adventní a postní biblické hodiny pro dospělé, nedělní škola pro děti. Během roku sbor nabízí kroužek náboženství jako volnočasovou aktivitu pro žáky hornodubenské školy. Pro své členy a pro širokou veřejnost během roku pořádá koncerty, vánoční divadelní představení dětí, dětský letní tábor, velikonoční výlet, besedy s hosty, výstavy, výtvarné dílny, promítání filmů apod.

Od roku 2017 pořádá sbor koncerty a besedy s hosty v rámci projektu Kultura na vsi (v měsících květen, červen, září a říjen). Od roku 2018 pak také Přástky na faře - sobotní odpolední setkání 1x za měsíc pro vyrábění-chtivé.

Přes letní měsíce sbor pořádá kulturní festival slova a divadla Parrésia (Ráj srdce a labyrint světa) – široká nabídka divadelních představení, scénického čtení, koncertů a výstav propojená s kázáním v kostele. K letním aktivitám v rámci festivalu patří také shromáždění na paměť zápasu o svobodu vyznání u studánky Páně, nebo tradiční setkání na farní dvoře s grilováním na konci léta. V roce 2020 se bude konat již 24. ročník tohoto festivalu.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube