10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Sněžné na Moravě, evangelický kostel

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 20:00
Kostel otevřen pro zájemce o prohlídku
20:00 - 20:15
Duchovní ztišení, Martina Kadlecová, farářka
20:15 - 21:00
Koncert kapely "V sedě"
„prostě takové folkové písničky“ v podání Luboše Vítka, Davida Vítka a Jana Krpálka z Křižánek; kytara, kachon, zpěv…
21:00 - 21:45
Petr Pazdera Payne: O farářích, kostelích a hřbitovech
P. P. Payne: 1989–1992 pracoval jako evangelický vikář v Kadani a Chomutově a ve vězení, dodnes působí jako příležitostný kazatel, sochaří a píše povídky, jež i publikuje. Žije se svou rodinou v Olešnici.
21:45 - 23:30
táborák u kostela s opékáním, posezením, zpěvem
Táborák bude zapálen v průběhu večera. Prosíme, k opékání si přineste vlastní špekáčky a pečivo. Ostatní občerstvení bude nabízeno po celou dobu otevření kostela.

Informace o kostele

Po vydání Tolerančního patentu císařem Josefem II. v roce 1781, který vedle římskokatolické církve povolil existenci i evangelických církví (helvétského a augšpurského vyznání), se věřící ve Sněžném (do roku 1948 Německém) přihlásili v roce 1782 k helvétskému vyznání. Od roku 1784 zde zpočátku bez potvrzení, konal pobožnosti na selském statku, v létě ve stodole a v zimě ve světnici, uherský pastor Pavel Czent Mártony.

V roce 1788 byla postavena toleranční modlitebna, dřevěná roubená stavba na kamenné podezdívce (nesměla mít věž, zvony a vstup měl být odvrácen od veřejné cesty) podle plánů novoměstského tesařského a zednického mistra F. Hromádky a J. Satorie. Místo ke stavbě nabídl zdejší rolník Martin Veselý. V roce 1827 byla vydlážděna kamennou dlažbou, lavice byly označeny jmény majitelů, kolem stolu Páně byla zhotovena ohrádka a pozlaceny byly i kalichy.

Po vydání Protestantského patentu z roku 1861, který zrovnoprávnil evangelickou církev s církví římskokatolickou, byla modlitebna přestavěna na kostel s hranolovou věží (vysokou 37 m), hodinami a zvony, které nesly nápisy Víra, Naděje, Láska. Slavnostně uveden do užívání byl kostel 3.11. 1861.

V roce 1911 byla šindelová střecha pokryta plechem.

V roce 1948 byly do kostela pořízeny nové varhany od firmy Vilímek, Kutná Hora.

V letech 1957-1958 prošel interiér kostela rozsáhlou proměnou. Podle návrhu architekta Bohumila Bareše byl vybaven novou kazatelnou, dřevěnými obklady, okny a vymalován. Nová výmalba kostela proběhla v roce 1995 podle návrhu ostravského výtvarníka akademického malíře Daniela Balabána.

V roce 2001 byl na věži vyměněn hodinový stroj a 2005 byla natřena střecha.

V roce 2021 proběhla rozsáhlá rekonstrukce věže kostela. V roce 2022 probíhá rekonstrukce střechy lodi kostela. Od roku 1958 je kostel státem uznanou kulturní památkou, je výraznou dominantou městyse i jeho okolí. Bohoslužby se konají každou neděli a o svátcích, také koncerty, svatby a pohřby.

Na hřbitově v evangelické části je pochován Jan Balabán ( * 29. 1. 1961 Šumperk, † 23. 4. 2010 v Ostravě), významný český prozaik, publicista a překladatel (ocenění Magnezia Litera).

 

 

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube